Unit 6.1

To be Fiilinin Geçmiş Zaman Hali

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To Be fiili gramerin temel taşlarından bir tanesidir. Yardımcı eylem olarak görev yapar ve düzensiz[irregular] fiillerden bir tanesidir.

Geçmişte olup bitmiş eylemlerden bahsetmek için fiilin Geçmiş Zaman [past tense] hali kullanılır.

Form

To be fiilinin Geçmiş Zaman çekimi düzensizdir.

Olumlu

SubjectTo Be
Iwas
Youwere
Hewas
Shewas
Itwas
Wewere
Youwere
Theywere

Olumsuz

SubjectTo Be + notShort form
Iwas notwasn’t
Youwere notweren’t
Hewas notwasn’t
Shewas notwasn’t
Itwas notwasn’t
Wewere notweren’t
Youwere notweren’t
Theywere notweren’t

Soru

To BeSubjectQuestion Mark
WasI?
Wereyou?
Washe?
Wasshe?
Wasit?
Werewe?
Wereyou?
Werethey?

Example

Olumlu

 • I was a good boss.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were in Portugal in 2012.

Olumsuz

 • I wasn’t a good boss.
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t in Portugal in 2012.

Soru

 • Was I a good boss?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you in Portugal in 2012?

Use

To be fiilinin Geçmiş Zaman hali özne ve nesne arasında bağlayıcıdır. Özne hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Summary

Geçmiş Zaman [past tense] formunu geçmişte yaşanan ve sonuçlanan olaylardan bahsederken kullanırız.  To be, Geçmiş Zamanda düzensiz [irregular] olur.

 • Olumlu: (I) was, (you) were, (he/she/it) was, (we/you/they) were;
 • Olumsuz: (I) was not, (you) were not, (he/she/it) was not, (we/you/they) were not;
 • Soru: was (I…?), were (you…?), was (he/she/it…?), were (we/you/they…?).

Örnek:
—Olumlu: “The sugar was enough for the cake.”
—Olumsuz: “The sugar wasn’t enough for the cake.”
—Soru: “Was the sugar enough for the cake?

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book