Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] geçmişte olan durumları, olayları, hareketleri anlatmamızı sağlayan zamandır.

Olumsuz hali [negative] geçmişte bir olayın, durumun veya eylemin gerçekleşmediğini gösterir.

Form

Düzenli ve düzensiz fiillerin* her ikisi için de Geçmiş Zaman Olumsuz hal formülü aşağıdaki gibidir:

Özne + did + not + fiil + …

  • Do fiilinin past hali Did.
  • Did fiilinin olumsuz kısa hali didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Düzensiz fiillerin soru ve olumsuz hali düzenli fiillerin yapısıyla aynıdır.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Geçmiş Zamanın Olumsuz Halini aşağıdaki durumlarda kullanırız:

  • Gerçekleşmemiş yakın zamanlı olaylar ve eylemler;
  • Gerçekleşmemiş uzun zamanlı durumlar;
  • Gerçekleşmemiş tekrarlı olaylar ve olmayan alışkanlıklar;
  • Gerçekleşmemiş geçmiş olaylar. Bu durumlarda kullandığımız zaman ifadelerinden bazıları şunlardır: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…

Summary

Geçmiş Zaman [past simple] yapısını Olumsuz [negative] halde kullandığımızda olayın özne tarafından geçmişte gerçekleştirilmediğini ifade ederiz.

Formül aşağıdaki gibidir:
Özne + did + not + fiil + …

Örnek:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Geçmişte gerçekleşmeyen bir olaydan bahsetmek için Geçmiş Zaman kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans