Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Olumsuz Hali

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] geçmişte olan durumları, olayları, hareketleri anlatmamızı sağlayan zamandır.

Olumsuz hali geçmişte bir olayın, durumun veya eylemin gerçekleşmediğini gösterir.

Form

Düzenli ve düzensiz fiillerin* her ikisi için de Geçmiş Zaman Olumsuz hal formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + did + not + verb + …

  • Do fiilinin past hali Did.
  • Did fiilinin olumsuz kısa hali didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Düzensiz fiillerin soru ve olumsuz hali düzenli fiillerin yapısıyla aynıdır.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Geçmiş Zamanın Olumsuz Halini aşağıdaki durumlarda kullanırız:

  • Gerçekleşmemiş yakın zamanlı olaylar ve eylemler;
  • Gerçekleşmemiş uzun zamanlı durumlar;
  • Gerçekleşmemiş tekrarlı olaylar ve olmayan alışkanlıklar;
  • Gerçekleşmemiş geçmiş olaylar. Bu durumlarda kullandığımız zaman ifadelerinden bazıları şunlardır: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…

Summary

Geçmiş Zaman [past simple] yapısını Olumsuz halde kullandığımızda olayın özne tarafından geçmişte gerçekleştirilmediğini ifade ederiz.

Formül aşağıdaki gibidir:
Subject + did + not + verb + …

Örnek:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Geçmişte gerçekleşmeyen bir olaydan bahsetmek için Geçmiş Zaman kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book