Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Soru Hali

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] olan durumları, olayları, hareketleri anlatmamızı sağlar.

Soru hali [interrogative] bir olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanılır.

Form

Düzenli ve düzensiz fiillerin* her ikisi için de Geçmiş Zaman Soru Hali formülü aşağıdaki gibidir:
Did + özne + fiil + …?

  • do fiilinin geçmiş zamandaki hali did.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Düzensiz fiillerin soru ve olumsuz hali düzenli fiillerin yapısıyla aynıdır.

Example

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Use

Geçmiş Zamanın Soru Halini aşağıdaki durumlar hakkında soru sormak için kullanırız:

  • Geçmişte yaşanan olaylar, durumlar ve yapılan eylemler;
  • Uzun süren ve bitmemiş olaylar için;
  • Geçmişte sahip olunan alışkanlık ve rutinler;
  • Geçmişte yaşanmış zamanı belirli olaylar: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, vb.

Summary

Geçmiş Zaman  Soru Halini [past simple interrogative] bir olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanırız.

Formül aşağıdaki gibidir:
Did + özne + fiil + …?  

Örnek:
— “Did they work on an important project yesterday?” = Olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için Geçmiş Zaman  kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises