Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Soru Hali

Tenses

Geçmiş Zaman [past simple] olan durumları, olayları, hareketleri anlatmamızı sağlar.

Soru hali bir olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanılır.

Düzenli ve düzensiz fiillerin* her ikisi için de Geçmiş Zaman Soru Hali formülü aşağıdaki gibidir:
Did + subject + verb + …?

  • do fiilinin geçmiş zamandaki hali did.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Düzensiz fiillerin soru ve olumsuz hali düzenli fiillerin yapısıyla aynıdır.

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Geçmiş Zamanın Soru Halini aşağıdaki durumlar hakkında soru sormak için kullanırız:

  • Geçmişte yaşanan olaylar, durumlar ve yapılan eylemler;
  • Uzun süren ve bitmemiş olaylar için;
  • Geçmişte sahip olunan alışkanlık ve rutinler;
  • Geçmişte yaşanmış zamanı belirli olaylar: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, vb.

Geçmiş Zaman [past simple] Soru Halini bir olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanırız.

Formül aşağıdaki gibidir:
Did + subject + verb + …?  

Örnek:
— “Did you ask?” = Olayın geçmişte gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için Geçmiş Zaman  kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book