Unit 10.1

Nesne Zamirleri

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Pronouns [pronouns] ismin sürekli tekrar edilmesini önlemek için kullanılırlar.

Nesne Zamirleri [object pronouns] nesnelerin yerini alarak tekrarı önlemeyi sağlarlar.

Form

Zamirler ismin sürekli tekrar edilmesini önlemek için kullanılırlar. İngilizce’de zamirler yerini tuttukları isimlerin sayısına (tekil, çoğul) ve cinsiyetine (eril, dişil, nötr) bağlı olarak ayrılırlar.
Aşağıdaki tabloda Nesne Zamirleri gösterilmektedir:

Subject PronounsObject Pronouns
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
YouYou
TheyThem

Resmi olmayan konuşmalarda kısa cevap olarak kullanılabilirler.

Example

 1. Tekrarları önlemek için:
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Edatlardan sonra:
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Nesne Zamirlerini aşağıdaki durumlarda kullanırız:

 1. Belirli bir ismi tekrar etme gerekliliği yoksa;
 2. Cümlelerde edatlardan sonra.

Summary

Nesne Zamirleri [object pronouns] tekrarı önlemek için edatlardan sonra veya bir fiilin nesnesi olarak kullanılan zamirlerdir. Cinsiyetlerine ve sayılarına göre ayırt edilebilirler.

Bunlar: me, you, him, her, it, us, you ve them.

Örnek:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.”  =Them köpekler yerine kullanılmış.
— “I gave him a kiss for you.” = Him kişinin ismi yerine fiilden sonra kullanılmış ;

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book