Unit 6.2

Gerund

Introduction

İsim Fiil [gerund] isim gibi işlevi olan fiillerdir. Bir olayı, bir süreci veya bir durumu belirtir.

Form

İsim Fiil fiilin yalın halinden -ing eki alarak oluşur.

Example

  • He is good at teaching Spanish.
  • She enjoys playing with her friends.
  • Counting to ten is easy.

Use

İsim Fiil bir olayı, bir süreci veya bir durumu belirtmek için kullanılır.

Summary

İsim Fiil  bir olayı, bir süreci veya bir durumu belirten isim gibi işlevi olan fiillerdir. Fiile-ing ekleyerek fiili İsim Fiil [gerund] yapabiliriz.

Örnek:
She is good at dancing.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.