Unit 6.2

Gerundium

Introduction

Gerundium [gerund] je sloveso, ktoré sa chová ako podstatné meno odkazujúce na dej, proces či stav.

Form

Gerundium sa skladá zo základného tvaru slovesa a -ing.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Gerundium používame ako podstatné meno, ktoré odkazuje na stav, proces či dej.

Odvodzuje sa zo slovesa pridaním prípony „-ing“, ktorá z neho tvorí podstatné meno.

Summary

Gerundium [gerund] je sloveso, ktoré sa chová ako podstatné meno odkazujúce na proces, stav či dej. Gerundium sa vytvára pridaním -ing na koniec slovesa.

Napríklad:
— „I like playing football.“ = Gerundium odvodené z play je playing.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

 

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.