Unit 2.1

Rod podstatných mien

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Podstatné mená majú tri rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a stredný [neutral].

Form

Podstatné meno môže byť rodu:

 • Mužského, ženského a stredného;
 • Mužského a ženského;
 • Stredného.

Niektoré podstatné mená majú v rôznych rodoch odlišnú podobu.

MasculinefeminineNeutral
boygirlchild
fathermotherparent
husbandwifespouse
manwomanperson
sirmadame
sondaughter
uncleaunt
dog
dolphin
table

Pre osoby zvyčajne používame he (mužský rod) a she (ženský rod). Pre predmety a zvieratá používame it (stredný rod) (s výnimkou domácich maznáčikov a hospodárskych zvierat, ktorým je prisudzovaná inteligencia a pocity, v ktorých prípade môžeme použiť he alebo she).

Keď nepoznáme alebo nechceme prezradiť rod určitej osoby, môžeme pre tretiu osobu jednotného čísla použiť they, ktoré sa chová ako neutrálne zámeno.

POZNÁMKA: Rod niektorých podstatných mien stredného rodu môžeme rozlíšiť pridaním male alebo female.

Example

Slová s tvarom mužského, ženského i stredného rodu:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

*Ak nechceme prezradiť rod.

Slová s tvarom mužského a ženského rodu:

 • My uncle doesn’t have a telephone. He is lonely.
 • My aunt doesn’t have a telephone. She is lonely.

Slová iba s tvarom stredného rodu:

 • The bill is 100 euros. It is expensive.
 • The email address is there. It is quite long.
 • His mobile phone has broken. We can fix it in the morning.

Use

Podstatné mená v mužskom a ženskom rode používame pre mužov a ženy a stredný rod pre veci, zvieratá, udalosti, látky alebo kvality.

Summary

Podstatné mená [nouns] majú tri rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a stredný [neutral]

Zvyčajne používame he a she pre osoby, zatiaľ čo it pre veci a zvieratá (u domácich zvierat môžeme použiť he alebo she).

Napríklad:
— „My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.“ = Používame he, pretože father je mužského rodu.
— „My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.“ = Používame she, pretože mother je ženského rodu.
— „My parents don’t eat meat. They are vegetarian.“ = Používame they, pretože parents zastupuje oba dva (father i mother).
— „The cat sleeps during the day. It is so cute.“ / „The female cat sleeps during the day. She is so cute.“ = Môžeme použiť ako it, tak she, keďže ide o domáce zviera a samičku.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book