Unit 2.1

Rod podstatných mien


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Podstatné mená majú tri rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a stredný [neutral].

Form

Podstatné meno môže byť rodu:

 • Mužského, ženského a stredného;
 • Mužského a ženského;
 • Stredného.

Niektoré podstatné mená majú v rôznych rodoch odlišnú podobu.

Masculine feminine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

Pre osoby zvyčajne používame he (mužský rod) a she (ženský rod). Pre predmety a zvieratá používame it (stredný rod) (s výnimkou domácich maznáčikov a hospodárskych zvierat, ktorým je prisudzovaná inteligencia a pocity, v ktorých prípade môžeme použiť he alebo she).

Keď nepoznáme alebo nechceme prezradiť rod určitej osoby, môžeme pre tretiu osobu jednotného čísla použiť they, ktoré sa chová ako neutrálne zámeno.

POZNÁMKA: Rod niektorých podstatných mien stredného rodu môžeme rozlíšiť pridaním male alebo female.

Example

Slová s tvarom mužského, ženského i stredného rodu:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

*Ak nechceme prezradiť rod.

Slová s tvarom mužského a ženského rodu:

 • My uncle doesn’t have a telephone. He is lonely.
 • My aunt doesn’t have a telephone. She is lonely.

Slová iba s tvarom stredného rodu:

 • The bill is 100 euros. It is expensive.
 • The email address is there. It is quite long.
 • His mobile phone has broken. We can fix it in the morning.

Use

Podstatné mená v mužskom a ženskom rode používame pre mužov a ženy a stredný rod pre veci, zvieratá, udalosti, látky alebo kvality.

Summary

Podstatné mená [nouns] majú tri rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a stredný [neutral]

Zvyčajne používame he a she pre osoby, zatiaľ čo it pre veci a zvieratá (u domácich zvierat môžeme použiť he alebo she).

Napríklad:
— „My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.“ = Používame he, pretože father je mužského rodu.
— „My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.“ = Používame she, pretože mother je ženského rodu.
— „My parents don’t eat meat. They are vegetarian.“ = Používame they, pretože parents zastupuje oba dva (father i mother).
— „The cat sleeps during the day. It is so cute.“ / „The female cat sleeps during the day. She is so cute.“ = Môžeme použiť ako it, tak she, keďže ide o domáce zviera a samičku.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License