Unit 2.1

Lietvārdu dzimte


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Lietvārdiem ir trīs dzimtes [genders]: vīriešu [masculine], sieviešu [feminine] un neitrālā [neutral].

Form

Dažiem lietvārdiem var būt dažādi vārdi dažādās dzimtēs:

 • Vīriešu, sieviešu un neitrālā;
 • Vīriešu un sieviešu;
 • Neitrālā.
Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

*Iespējams atšķirt neitrālos lietvārdus, pievienojot tiem vīrietis [male] vai sieviete [female].

Parasti izmanto he (vīriešu) un she (sieviešu), runājot par cilvēkiem [people], kaut gan var izmantot it (neitrāla), aprakstot priekšmetus [things] un dzīvniekus [animals] (atskaitot mājdzīvniekus un mājlopus, ja viņi tiek uztverti kā saprātīgas būtnes ar jūtām, tādā gadījumā var izmantot he vai she).

Example

Vārdi vīriešu, sieviešu un neitrālajā dzimtē:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

Vārdi abās, vīriešu un sieviešu, dzimtēs:

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Vārdi tikai neitrālajā dzimtē:

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

*Var izmantot they, kā vietniekvārdu trešajā personā neitrālajā dzimtē, ja nav zināma vai netiek izpausta dzimte.

Use

Lietvārdus lieto vīriešu un sieviešu dzimtē, lai aprakstītu vīriešus un sievietes, neitrālo dzimti lieto, lai runātu par priekšmetiem, dzīvniekiem, notikumiem, vielām un īpašībām.

Summary

Lietvārdiem [nouns] ir trīs dzimtes [genders]: vīriešu [masculine], sieviešu [feminine], un neitrālā [neutral].

Parasti lieto he un she, runājot par cilvēkiem [people], savukārt izmanto it, lai aprakstītu priekšmetus [things] un dzīvniekus [animals] (var izmantot he vai she, aprakstot mājdzīvniekus).

Piemēram:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” = Izmantojam he, jo father ir vīriešu dzimtes vārds.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” =  Izmantojam she, jo mother ir sieviešu dzimtes vārds.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” =  Izmantojam they, jo parents ir gan sieviešu, gan vīriešu dzimtes vārds (father un mother).
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Varam izmantot it vai she, jo tas is mājdzīvnieks un sieviešu dzimtē.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence