Unit 6.2

Nekārtas darbības vārdi laikā Past Simple

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai runātu par situācijām, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Daudziem bieži izmantojamiem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] darbības vārdu pagātnes [past] formas.

Form

Nav likuma, kas noteiktu, kā iegūt nekārtas formas past simple laikā.
Bieži izmantojamie nekārtas darbības vārdi:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nekārtas darbības vārdus past simple laikā izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas, bet tie veidojas citādāk.

Summary

Daudziem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] past simple laika formas.

Bieži izmantojamie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Piemēram:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Darbības vārds leave mainās uz left, jo tas ir nekārtas darbības vārds [irregular verb].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu