Unit 6.2

Nekārtas darbības vārdi laikā Past Simple

Tenses - 1 minute

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai runātu par situācijām, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Daudziem bieži izmantojamiem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] darbības vārdu pagātnes [past] formas.

Form

Nav likuma, kas noteiktu, kā iegūt nekārtas formas past simple laikā.
Bieži izmantojamie nekārtas darbības vārdi:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nekārtas darbības vārdus past simple laikā izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas, bet tie veidojas citādāk.

Summary

Daudziem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] past simple laika formas.

Bieži izmantojamie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Piemēram:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Darbības vārds leave mainās uz left, jo tas ir nekārtas darbības vārds [irregular verb].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Print This Post Print This Post

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises