Unit 6.2

Nekārtas darbības vārdi laikā Past Simple

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai runātu par situācijām, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Daudziem bieži izmantojamiem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] darbības vārdu pagātnes [past] formas.

Form

Nav likuma, kas noteiktu, kā iegūt nekārtas formas past simple laikā.
Bieži izmantojamie nekārtas darbības vārdi:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nekārtas darbības vārdus past simple laikā izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas, bet tie veidojas citādāk.

Summary

Daudziem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] past simple laika formas.

Bieži izmantojamie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Piemēram:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Darbības vārds leave mainās uz left, jo tas ir nekārtas darbības vārds [irregular verb].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence