Unit 6.2

Nekārtas darbības vārdi laikā Past Simple


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai runātu par situācijām, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Daudziem bieži izmantojamiem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] darbības vārdu pagātnes [past] formas.

Form

Nav likuma, kas noteiktu, kā iegūt nekārtas formas past simple laikā.
Bieži izmantojamie nekārtas darbības vārdi:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nekārtas darbības vārdus past simple laikā izmanto tādā pašā veidā, kā kārtas, bet tie veidojas citādāk.

Summary

Daudziem darbības vārdiem ir nekārtas [irregular] past simple laika formas.

Bieži izmantojamie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Piemēram:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Darbības vārds leave mainās uz left, jo tas ir nekārtas darbības vārds [irregular verb].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence