Unit 4.2

Have un Have got nolieguma formā

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got ir darbības vārda formas, kuras izmanto, lai izteiktu tādus stāvokļus, kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu.

Nolieguma [negative] formā šīs formas noliedz kaut ko par priekšmetu.

Form

Darbības vārdi have un have got present simple laikā:

To have

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: nolieguma formā trešajai personai vienskaitlī do mainās un kļūst par does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: nolieguma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have un haven’t got izmanto, lai noliegtu to, ka kādam kaut kas pieder. Kā arī šīs darbības vārda formas lieto, lai runātu par attiecībām, slimībām, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu. Tomēr šiem vārdiem nav vienāda nozīme.

 • To have
  • Var izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot, lai runātu par pagātni, tagadni un nākotni.
 • To have got
  • Nevar izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot tikai, lai runātu par tagadni.

Summary

Have un have got nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu tādus stāvokļus kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī objektu raksturojumu. Tomēr nevar izmantot vienu formu citas vietā.

 • Have var būt izmantots, lai izteiktu darbības pagātnes, tagadnes un nākotnes laikā. Izmantojamā formula:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does trešajai personai vienskaitlī)
 • Have got nevar būt izmantots, lai izteiktu darbības, var būt izmantots, runājot par tagadnes laiku. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = Izmantojam have, jo tā ir darbība.
— “I have not got a car.” = Izmantojam have got, jo tas ir darbības vārds, kas izsaka priekšmeta nepiederību.

PIEZĪME: Have var izmantot arī kā palīgdarbības vārdu noteiktos laikos, lai runātu par darbībām. Ja have tiek izmantots tādā veidā, tad nevajag lietot do vai does. Šajā gadījumā nedrīkst izmantot have got. (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu