Unit 4.2

Have un Have got nolieguma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got ir darbības vārda formas, kuras izmanto, lai izteiktu tādus stāvokļus, kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu.

Nolieguma [negative] formā šīs formas noliedz kaut ko par priekšmetu.

Form

Darbības vārdi have un have got present simple laikā:

To have

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: nolieguma formā trešajai personai vienskaitlī do mainās un kļūst par does.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

Izmantojamā formula nolieguma formā:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: nolieguma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have un haven’t got izmanto, lai noliegtu to, ka kādam kaut kas pieder. Kā arī šīs darbības vārda formas lieto, lai runātu par attiecībām, slimībām, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu. Tomēr šiem vārdiem nav vienāda nozīme.

 • To have
  • Var izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot, lai runātu par pagātni, tagadni un nākotni.
 • To have got
  • Nevar izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot tikai, lai runātu par tagadni.

Summary

Have un have got nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu tādus stāvokļus kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī objektu raksturojumu. Tomēr nevar izmantot vienu formu citas vietā.

 • Have var būt izmantots, lai izteiktu darbības pagātnes, tagadnes un nākotnes laikā. Izmantojamā formula:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does trešajai personai vienskaitlī)
 • Have got nevar būt izmantots, lai izteiktu darbības, var būt izmantots, runājot par tagadnes laiku. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = Izmantojam have, jo tā ir darbība.
— “I have not got a car.” = Izmantojam have got, jo tas ir darbības vārds, kas izsaka priekšmeta nepiederību.

PIEZĪME: Have var izmantot arī kā palīgdarbības vārdu noteiktos laikos, lai runātu par darbībām. Ja have tiek izmantots tādā veidā, tad nevajag lietot do vai does. Šajā gadījumā nedrīkst izmantot have got. (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence