Unit 4.2

Have and Have got Negative

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have і Have got це дієслова які вживаються для вираження станів таких, як володіння, відносин, хворіб і характеристик людей і речей.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про субєкт.

EXTRA: Have/Have got = Мати.

Form

Present simple of the verb “to have” – Negative

Заперечна форма дієслова to Have має таку структуру:
Subject + do/does + not + have + object + … (“does” for the third person).

Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

Present simple of the verb “to have got” – Negative

Заперечна форма дієслова to Have got має таку структуру:
Subject + have/has + not + got + object + … (“has” for third person singular).

Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogsshe doesn’t have two dogsshe won’t have two dogs.

To have got

 •  I have not got pasta for my lunch; 
 • She hadn’t got two dogsshe hasn’t got two dogsshe won’t have got two dogs.

Use

Ми вживаємо Don’t have і Haven’t got, у Заперечній формі, коли хтось не має щось.

Have і Have got вживаються так само, щоб виразити володіння, відносини, хворобу і характеристику. Однак вони не повністю взаємозамінні, нижче ви можете прочитати відмінності між ними:

Have:

 • може вживатися щоб висловити дії (наприклад, I have lunch at 2 p.m.);
 • може вживатися щоб висловити майбутнє, теперішнє і майбутнє.

Have got:

 • не може вживатися щоб виразити дії (наприклад, I have got lunch at 2 p.m.);
 • може вживатися тільки щоб висловити сьогодення;
 • може завжди вживатися у скороченій формі.

Summary

Have і Have got два найпоширеніші дієслова в англійській мові. Ми вживаємо ці дієслова, щоб виразити стан, таких як володіння і відносини. При вживанні в Заперечній формі, щось заперечується про предмет. Однак, слід зазначити, що обидва дієслова не є замінними (ми не можемо використовувати жоден з них замість іншого весь час).

 • Заперечна форма дієслова to Have має таку структуру:
  Subject + do/does + not + have + object + … (“does” for the third person) (e.g. I do not have a car.)
 • Заперечна форма дієслова to Have got має таку структуру:
  Subject + have/has + not + got + object + … (“has” for the third person singular) (e.g. I have not got a car.)

Наприклад:
— “I do not have a car.” = Ми вживаємо Have тому що ми висловлюємо те, чого ми не маємо.
— “I have not got a car.” = Ми вживаємо Have got тому що ми висловлюємо те, чого ми не маємо.

NOTE: Have також вживається щоб виразити дії, але ми не можемо вжити  Have got до цього. Проте, якщо ми використовуємо  Have для дій нам не потрібно вживати “do” або “does” (наприклад, I have not done it. – I have not got done it.).

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його використання у контексті.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book