Unit 5.2

Present Continuous Negative

Tenses

Present Continuous (або progressive) це час, який вживається для того щоб розповісти про ситуації, які відбуваються у момент мовлення(перед тим, протягом і після моменту мовлення).

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує те, що щось відбувається зараз.

EXTRA: Present Continuous = Теперішній Тривалий; Progressive = поступовий.

ProgressiveЗаперечна форма дієслова to eat має таку структуру:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*Для винятків можна подивитися Стверджувальну форму Present Continuous.

 1. у момент мовлення
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2.  тимчасові дії
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. заплановані подіїї
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4.  зміни і тенденції
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. послідовність подій
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Ми вживаємо Present Continuous щоб розповісти про:

 1. події які відбуваються в момент мовлення;
 2. тимчасові дії (які закінчаться  у майбутньому);
 3. дії які заплановані на майбутнє;
 4. зміни і тенденції;
 5. послідовність подій.

 Present Continuous вживається для того щоб розповісти про ситуації які відбуваються у момент мовлення. При вживанні у Заперечній формі, щось що відбувається зараз заперечується.

Present Continuous у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + … (e.g. I am not eating.).

Наприклад:
— “You aren’t eating” = У цьому випадку ми вживаємо Present Continuous тому що потрібно розповісти про подію яка не відбувається при мовленні, у той момент.
> “You don’t eat” = У цьому випадку ми вживаємо Present simple тому що потрібно розповісти про події які не відбуваються повторно або завжди у теперішньому.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book