Unit 5.2

Present continuous v nikalni obliki

Introduction

Trajni sedanjik [present continuous] (ali progresivni [progressive]), je čas, ki ga uporabljamo za situacije, ki trenutno potekajo (pred, med ali po trenutku govora).

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika, da se nekaj trenutno dogaja.

Form

Present continuous ima v nikalni obliki strukturo
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je enaka kot kratka oblika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Za izjeme glej trdilno obliko pri present continuous}.

Example

 1. Trenutek govora
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Začasne aktivnosti
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Načrtovane aktivnosti
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Spremembe in težnje
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Doslednost dogodkov
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

Present continuousnikalni obliki uporabljamo za zanikanje:

 1. Aktivnosti, ki se dogajajo v trenutku govora;
 2. Začasnih aktivnosti (ki se bodo v prihodnosti zaključile);
 3. Aktivnosti, ki so načrtovane za prihodnost;
 4. Sprememb in teženj;
 5. Doslednosti dogodkov.

Summary

Trajni sedanjik [present continuous] v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje situacij, ki potekajo v trenutku govora.

Struktura je:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Na primer:
— “He isn’t working on an important project today.” = Present continuous uporabljamo, ko govorimo o aktivnostih, ki potekajo v času govora (v tistem trenutku).
♦ “He doesn’t work on important projects.” = Present simple uporabljamo, ko govorimo o aktivnostih v sedanjosti, ki se ne ponavljajo ali vedno zgodijo.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License