Unit 2.1

Tvorjenje samostalnikov ženskega spola

Nouns

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Žensko različico lahko tvorimo iz samostalnika moškega spola, ko je oseba, o kateri govorimo, ženska.

Samostalnike ženskega spola lahko tvorimo iz samostalnikov moškega spola preprosto tako, da dodamo končnico. Različni primeri tvorjenja samostalnikov ženskega spola so naslednji:

Regular

V večini primerov pridemo do ženske oblike tako, da moški obliki dodamo –ess.

MasculineFemenine
CountCountess
HostHostess
ManagerManageress

Irregular

Obstaja pa nekaj izjem, ki se redno pojavljajo:

  • Pripona –tor ali –ter: spremenimo jo v –tr in dodamo –ess;
MasculineFemenine
ActorActress
WaiterWaitress
  • Pripona –e: dodamo –ss;
MasculineFemenine
PrincePrincess
  • Naglašeni samoglasnik + soglasnik: soglasnik podvojimo in dodamo –ess.
MasculineFemenine
GodGoddess

Regular

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Irregular

Samostalniki s priponama -tor ali -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Samostalniki s pripono -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Samostalniki, ki se končujejo na naglašeni soglasnik, ki mu sledi soglasnik

  • GodAthena is an ancient goddess.

Žensko različico besede tvorimo, ko je oseba, o kateri govorimo, ženska, in ko ima samostalnik možno žensko obliko.

Obstajajo izjeme in nepravilnosti, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Iz samostalnikov moškega spola lahko tvorimo samostalnike ženskega spola. V večini primerov to naredimo preprosto tako, da dodamo -ess.

Na primer:
— Pravilen: “Lion” ⇒ “Lioness” = doda se -ess.

Vseeno pa pri tvorjenju samostalnikov ženskega spola obstajajo nekatere nepravilnosti, ki so odvisne od samostalniških končnic.

Na primer:
— Pri končnicah -tor ali -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” = –tor spremenimo v –tr in dodamo -ess.
— Pri končnici -e: “Prince” ⇒ “Princess” = dodamo –ss.
— Naglašeni samoglasnik + soglasnik: “God” ⇒ “Goddess” = podvojimo soglasnik -d in dodamo -ess.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book