Unit 2.1

Tvorjenje samostalnikov ženskega spola

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Žensko različico lahko tvorimo iz samostalnika moškega spola, ko je oseba, o kateri govorimo, ženska.

Form

Samostalnike ženskega spola lahko tvorimo iz samostalnikov moškega spola preprosto tako, da dodamo končnico. Različni primeri tvorjenja samostalnikov ženskega spola so naslednji:

Regular

V večini primerov pridemo do ženske oblike tako, da moški obliki dodamo –ess.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Irregular

Obstaja pa nekaj izjem, ki se redno pojavljajo:

  • Pripona –tor ali –ter: spremenimo jo v –tr in dodamo –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Pripona –e: dodamo –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Naglašeni samoglasnik + soglasnik: soglasnik podvojimo in dodamo –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Regular

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Irregular

Samostalniki s priponama -tor ali -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Samostalniki s pripono -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Samostalniki, ki se končujejo na naglašeni soglasnik, ki mu sledi soglasnik

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Žensko različico besede tvorimo, ko je oseba, o kateri govorimo, ženska, in ko ima samostalnik možno žensko obliko.

Obstajajo izjeme in nepravilnosti, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Summary

Iz samostalnikov moškega spola lahko tvorimo samostalnike ženskega spola. V večini primerov to naredimo preprosto tako, da dodamo -ess.

Na primer:
— Pravilen: “Lion” ⇒ “Lioness” = doda se -ess.

Vseeno pa pri tvorjenju samostalnikov ženskega spola obstajajo nekatere nepravilnosti, ki so odvisne od samostalniških končnic.

Na primer:
— Pri končnicah -tor ali -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” = –tor spremenimo v –tr in dodamo -ess.
— Pri končnici -e: “Prince” ⇒ “Princess” = dodamo –ss.
— Naglašeni samoglasnik + soglasnik: “God” ⇒ “Goddess” = podvojimo soglasnik -d in dodamo -ess.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.