Can: modalni glagoli zmožnosti

Določni člen

Gerund

Glagol have/have got v nikalni obliki

Glagol have/have got v trdilni obliki

Glagol have/have got v vprašalni obliki

Glagol like

Glagol to be v nikalni obliki

Glagol to be v trdilni obliki

Glagol to be v vprašalni obliki

Glagoli like, love, hate

Glagolska struktura be going to

Glavni števniki

How many in how much

Kazalni pridevniki

Kazalni zaimki

Konstrukcija would like

Nedoločna člena

Nedoločnik

Nepravilna samostalniška množina

Nepravilni primerniki in presežniki

Osebni zaimki

Oziralni zaimki

Past simple glagola To be

Past simple nepravilnih glagolov

Past simple v nikalni obliki

Past simple v trdilni obliki

Past simple v vprašalni obliki

Pogosti izrazi s to have

Pogosto rabljeni časovni in krajevni predlogi

Ponovitev tem 1-6

Ponovitev tem 7-11

Predložne zveze

Predmetni zaimki

Present continuous v nikalni obliki

Present continuous v trdilni obliki

Present continuous v vprašalni obliki

Present simple v nikalni obliki

Present simple v trdilni obliki

Present simple v vprašalni obliki

Presežniki pridevnikov in prislovov

Primerjave s pridevniki in prislovi

Prislovi pogostosti

Prislovi stopnje

Quantitative determiners

Samostalniki z obema spoloma

Sestavljeni samostalniki

Spol samostalnikov

Števni in neštevni samostalniki

Svojilni pridevniki

Svojilni sklon

Svojilni zaimki

There is in there are

Tvorjenje množine samostalnikov

Tvorjenje samostalnikov ženskega spola

Velelni naklon

Vezniki: and, but, because, when

Vprašanja z da ali ne

Vrstni števniki

Wh- vprašanja

Would: Modals of Ability