Unit 3.2

There is in there are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are (je, so) sta izraza, ki ju uporabljamo za potrditev, zanikanje, ali preverjanje, ali nekaj obstaja.

Form

There is/are imata osebek po glagolu in ponavadi ju lahko najdemo v treh oblikah:

Affirmative

Samostalniki v ednini: There is + singular noun/uncountable noun + …
Samostalniki v množini: There are + plural noun + …

Negative

Samostalniki v ednini: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Samostalniki v množini: There are + not + plural noun + …

Nikalne kratke oblike so: there isn’t/aren’t (enake kratke oblike kot za to be).

Pogosteje rabljeni nikalni izraz je there are no/there aren’t ali there are not any/there aren’t any.

Interrogative

Samostalniki v ednini: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Samostalniki v množini: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are sta izraza, ki ju uporabljamo za potrditev, zanikanje, ali preverjanje, ali nekaj obstaja.

Summary

There is/are sta izraza, ki ju uporabljamo, ko hočemo potrditi (trdilna), zanikati (nikalna) ali preveriti (vprašalna), da/ali nekaj obstaja.

 • Ednina: there is
 • Množina: there are

Na primer:
— Trdilna: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.”
— Nikalna: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Vprašalna: “Is there a plate on the table?” / “Are there plates on the table?”

Pogosteje rabljeni negativni obliki sta there is no/there are no.

Na primer:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

NOTE: Še ena pogosto rabljena negativna oblika je there are not any.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License