Unit 10.1

Oziralni zaimki


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju samostalnikov.

Oziralne zaimke [relative pronouns] uporabljamo za uvajanje oziralnih stavkov.

Form

Oziralni zaimki se nanašajo na ljudi ali stvari tako, da zamenjujejo osebek, izražen v glavnem stavku, z namenom da bi se izognili ponovitvi le-tega v oziralnem stavku.

Glavni oziralni zaimki so: which, who in that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

Uporaba oziralnih zaimkov:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which in that uporabljamo zato, da dodamo sekundarne/dodatne informacije, medtem ko se which lahko uporablja tudi v izogib ponavljanju that (zapomnimo si, da ta zaimek lahko včasih tudi izpustimo).

Summary

Oziralne zaimke [relative pronouns] uporabljamo za uvajanje oziralnih stavkov. Nanašajo se na ljudi ali stvari tako, da zamenjajo osebek, izražen v glavnem stavku, z namenom da bi se izognili ponovitvi le-tega v oziralnem stavku.

Oziralni zaimki so: which, who in that.

Na primer:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Which se nanaša na stvari.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who se nanaša na ljudi.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That se lahko nanaša tako na ljudi kot na stvari.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Oziralni zaimki exercises (52).
License