Unit 6.1

Past simple v nikalni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, dogodkov in dejanj, ki so se zgodili v preteklosti.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika nekaj glede osebka.

Form

Past simple tako pravilnih kot nepravilnih* glagolov v nikalni obliki ima strukturo:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je pretekla oblika glagola do.
  • Kratka oblika nikalne oblike je didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Vprašalne in nikalne oblike nepravilnih glagolov imajo enako strukturo kot pri pravilnih glagolih.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Past simple v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje:

  1. Kratkih zaključenih dejanj in dogodkov, ki se niso zgodili;
  2. Dolgih končanih situacij, ki se niso zgodile;
  3. Ponavljajočih se dogodkov in navad, do katerih v preteklosti ni prišlo;
  4. Preteklih dogodkov, ki se niso zgodili, ob uporabi časovnih izrazov kot so: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Enostavni preteklik [past simple] v nikalni obliki uporabljamo, ko zanikamo situacije, ki so se zgodile v preteklosti in so sedaj zaključene.

Struktura je:
Subject + did + not + verb + …

Na primer:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Past simple uporabljamo za opisovanje preteklih dogodkov, ki se niso zgodili.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book