Unit 6.1

Past simple v nikalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, dogodkov in dejanj, ki so se zgodili v preteklosti.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika nekaj glede osebka.

Form

Past simple tako pravilnih kot nepravilnih* glagolov v nikalni obliki ima strukturo:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je pretekla oblika glagola do.
  • Kratka oblika nikalne oblike je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Vprašalne in nikalne oblike nepravilnih glagolov imajo enako strukturo kot pri pravilnih glagolih.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Past simple v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje:

  1. Kratkih zaključenih dejanj in dogodkov, ki se niso zgodili;
  2. Dolgih končanih situacij, ki se niso zgodile;
  3. Ponavljajočih se dogodkov in navad, do katerih v preteklosti ni prišlo;
  4. Preteklih dogodkov, ki se niso zgodili, ob uporabi časovnih izrazov kot so: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Enostavni preteklik [past simple] v nikalni obliki uporabljamo, ko zanikamo situacije, ki so se zgodile v preteklosti in so sedaj zaključene.

Struktura je:
Subject + did + not + verb + …

Na primer:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Past simple uporabljamo za opisovanje preteklih dogodkov, ki se niso zgodili.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License