Unit 6.1Past simple v nikalni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, dogodkov in dejanj, ki so se zgodili v preteklosti.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika nekaj glede osebka.

Form

Past simple tako pravilnih kot nepravilnih* glagolov v nikalni obliki ima strukturo:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je pretekla oblika glagola do.
  • Kratka oblika nikalne oblike je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Vprašalne in nikalne oblike nepravilnih glagolov imajo enako strukturo kot pri pravilnih glagolih.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Past simple v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje:

  1. Kratkih zaključenih dejanj in dogodkov, ki se niso zgodili;
  2. Dolgih končanih situacij, ki se niso zgodile;
  3. Ponavljajočih se dogodkov in navad, do katerih v preteklosti ni prišlo;
  4. Preteklih dogodkov, ki se niso zgodili, ob uporabi časovnih izrazov kot so: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Enostavni preteklik [past simple] v nikalni obliki uporabljamo, ko zanikamo situacije, ki so se zgodile v preteklosti in so sedaj zaključene.

Struktura je:
Subject + did + not + verb + …

Na primer:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Past simple uporabljamo za opisovanje preteklih dogodkov, ki se niso zgodili.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book