Unit 1.2

Present simple v nikalni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni sedanjik [present simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje trajnih situacij ali dogodkov, ki se redno ponavljajo ali se vedno zgodijo.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika nekaj glede osebka.

Form

Present simple ima v nikalni obliki strukturo:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: tretja oseba ednine se spremeni iz do v does;
 • Glagol: osnovna oblika glagola ostane enaka (brez sprememb);
 • Nepravilni glagol to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + not
VerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. Načrtovana prihodnost
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Urniki
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Navade/rutine
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Dejstva
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Trajne situacije
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Obljube…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Dajanje usmeritev in navodil
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Zaključena dejanja, ki potekajo, medtem ko govorimo
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Neformalno pripovedovanje
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Present simplenikalni obliki uporabljamo za zanikanje nečesa glede:

 1. Načrtovane prihodnosti (načrtovanih dogodkov s točno določenim datumom);
 2. Urnikov (načrtovanih dogodkov s točno določenim časom);
 3. Navad/rutin (nečesa, kar se ponavlja v sedanjosti);
 4. Dejstev (stvari, ki na splošno veljajo);
 5. Trajnih situacij (ki se dogajajo že nekaj časa in se bodo dogajale tudi v prihodnosti);
 6. Obljub;
 7. Navodil (ukazov);
 8. Zaključenih dejanj, ki se dogajajo medtem ko govorimo (pripombe);
 9. Neformalnega pripovedovanja (ko pripovedujemo zgodbo).

Summary

Enostavni sedanjik [present simple] v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje situacij, ki se redno, pogosto ali vedno dogajajo.

Struktura je:
    Subject + do/does + not + verb + … (does v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

NOTE: Glagol to be je nepravilen, zaradi česar ne sledi splošnim pravilom tvorjenja nikalnih oblik; po glagolu moramo preprosto dodati not.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book