Egyszerű Jelen Idő Tagadó Mód

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Az egyszerű jelent [present simple] olyan állandó helyzetek vagy események kifejezésére használjuk, amelyek rendszeresen ismétlődnek vagy mindig megtörténnek.

Amikor tagadó módban használjuk, tagadunk valamit egy alannyal kapcsolatban.

Form

Az egyszerű jelennek tagadó módban a következő a szerkezete:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: az egyes szám harmadik személyben do helyett does;
 • Ige: az ige alap alakja ugyanaz (változatlan);
 • Rendhagyó to be ige: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. Tervezett jövő
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Menetrend
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Szokás/Rutin
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Tények
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Állandó helyzetek
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Ígéretek…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Útbaigazítás, utasítás
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Befejezett cselekvések, amelyek a beszéd pillanatában történnek
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Informális elbeszélés
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Az egyszerű jelent tagadó módban arra használjuk, hogy tagadjunk valamit a következőkkel kapcsolatban:

 1. Tervezett jövő (tervezett események, pontosan megadott dátumokkal);
 2. Menetrend (tervezett események, pontosan megadott dátumokkal);
 3. Szokás/Rutin (valami, ami folyamatosan ismétlődik a jelenben);
 4. Tények (dolgok, amelyek általánosságban igazak, ki vannak jelentve);
 5. Állandó helyzetek (amelyek egy ideje már megtörténnek, és a jövőben is meg fognak történni);
 6. Ígéretek;
 7. Utasítások;
 8. Befejezett cselekvések, amelyek a beszéd pillanatában történnek (megjegyzések);
 9. Informális elbeszélés (amikor elmondunk egy történetet).

Summary

Az egyszerű jelent [present simple] tagadó módban olyan helyzetek tagadására használjuk, amelyek folyamatosan ismétlődnek, vagy mindig megtörténnek.

A szerkezete következő:
Subject + do/does + not + verb + … (does egyes szám harmadik személyben)

Például:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

NOTE: A to be rendhagyó ige, így tagadó alakja nem az általános szabály szerint ragozódik, és a not-ot tesszük csak az ige után.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű jelen idő tagadó módjának használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book