Egyszerű Múlt Állító Mód


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Az egyszerű múlt [past simple] egy olyan igeidő, amelyet olyan helyzetek, események és cselekvések kifejezésére használunk, amelyek a múltban történtek.

Amikor állító módban használjuk, az ige megerősít valamit az alanyról.

Form

A szabályos igék egyszerű múltjának szerkezete állító módban a következő:
Subject + Verb (Past tense) + …

Szabályos

Az ige múlt alakja: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Kivételek

Az -y-ra végződő, előtte mássalhangzót tartalmazó igék esetében: az -y helyett -i-t írunk, és -ed-et teszünk hozzá.

Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Az -e-re végződő igék esetében: csak -d-t teszünk hozzá.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • A mássalhangzóra végződő (kivéve: w, y), előtte hangsúlyos magánhangzót tartalmazó igék esetében: dupla mássalhangzó, és utána -ed-et teszünk.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Szabályos

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Kivételek

Mássalhangzó + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

E-re végződő alap alak

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Hangsúlyos magánhangzó + mássalhangzó végződés

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Az egyszerű múltat használjuk állító módban a következők megerősítésére:

 • Cselekvések, helyzetek és események, amelyek a múltban történtek és ott fejeződtek be;
 • Ismétlődő események és szokások, amelyek a múltban történtek;
 • Múltbeli események időpont megjelöléssel, mint például: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Az egyszerű múltat [past simple] használjuk állító módban, hogy megerősítsünk helyzeteket, amelyek a múltban történtek, és be is fejeződtek.

A szabályos igék szerkezete:
Subject + Verb (Past tense) + …

Például:
— “They worked on an important project yesterday.” = Csak egy -ed-et teszünk hozzá.

A szabályos igék egyszerű múlt idejét az adott ige alap alakjától függően küllönböző módon képezzük.

Például:
-y-ra végződő igéknél: “I try.” ⇒ “I tried.” = Az -y-t i-re változtatjuk, és -edd-et adunk hozzá.
-e-re végződő igéknél: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Csak egy -d-t teszünk hozzá.
Hangsúlyos magánhangzóra + mássalhangzóra (kivéve -w és -y) végződő igéknél: “I plan.” ⇒ “I planned.” = Megduplázzuk a mássalhangzót, és -ed-t teszünk hozzá.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű múlt állító módú használatát kontextusba helyezve.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License