Egyszerű Múlt Állító Mód


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Az egyszerű múlt [past simple] egy olyan igeidő, amelyet olyan helyzetek, események és cselekvések kifejezésére használunk, amelyek a múltban történtek.

Amikor állító módban használjuk, az ige megerősít valamit az alanyról.

Form

A szabályos igék egyszerű múltjának szerkezete állító módban a következő:
Subject + Verb (Past tense) + …

Szabályos

Az ige múlt alakja: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Kivételek

Az -y-ra végződő, előtte mássalhangzót tartalmazó igék esetében: az -y helyett -i-t írunk, és -ed-et teszünk hozzá.

Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Az -e-re végződő igék esetében: csak -d-t teszünk hozzá.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • A mássalhangzóra végződő (kivéve: w, y), előtte hangsúlyos magánhangzót tartalmazó igék esetében: dupla mássalhangzó, és utána -ed-et teszünk.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Szabályos

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Kivételek

Mássalhangzó + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

E-re végződő alap alak

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Hangsúlyos magánhangzó + mássalhangzó végződés

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Az egyszerű múltat használjuk állító módban a következők megerősítésére:

 • Cselekvések, helyzetek és események, amelyek a múltban történtek és ott fejeződtek be;
 • Ismétlődő események és szokások, amelyek a múltban történtek;
 • Múltbeli események időpont megjelöléssel, mint például: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Az egyszerű múltat [past simple] használjuk állító módban, hogy megerősítsünk helyzeteket, amelyek a múltban történtek, és be is fejeződtek.

A szabályos igék szerkezete:
Subject + Verb (Past tense) + …

Például:
— “They worked on an important project yesterday.” = Csak egy -ed-et teszünk hozzá.

A szabályos igék egyszerű múlt idejét az adott ige alap alakjától függően küllönböző módon képezzük.

Például:
-y-ra végződő igéknél: “I try.” ⇒ “I tried.” = Az -y-t i-re változtatjuk, és -edd-et adunk hozzá.
-e-re végződő igéknél: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Csak egy -d-t teszünk hozzá.
Hangsúlyos magánhangzóra + mássalhangzóra (kivéve -w és -y) végződő igéknél: “I plan.” ⇒ “I planned.” = Megduplázzuk a mássalhangzót, és -ed-t teszünk hozzá.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az egyszerű múlt állító módú használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License