Prepozíciós Szintagmák


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] egy prepozíció és a mondat egyéb elemeinek (főnevek, névmások, gerund…) kombinációjából jönnek létre.

Form

A prepozíciós szintagma egy prepozícióból és a mondat egy másik eleméből (főnév, névmás, gerund…) áll.

A prepozíciós szintagmáknak a következő a szerkezete:

 • Prepozíció + főnév: at, under és on.
 • Prepozíció + névmás: with, to és from.
 • Prepozíció + gerund: without, after és before.

Example

Prepozíció + főnév

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

Prepozíció + névmás

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

Prepozíció + gerund

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.

Use

Egy mondatban egy prepozíciós szintagmát különböző módokon használhatunk:

 • Melléknévként (A Which one? kérdésre válaszol);
 • Idő-vagy helyhatározóként (olyan kérdésekre válaszol, mint How?, When? vagy Hol?);
 • Nominális mondatként;
 • Dupla tárggyal rendelkező igékkel.

Summary

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] a prepozíciók és a mondat más elemeinek kombinációjából állnak.

Például:
— Prepozíció + főnév: “I never arrive on time.”
— Prepozíció + névmás: “She took an interesting book with her.”
— Prepozíció + gerund: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a prepozíciós szintagmák használatát kontextusba helyezve.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License