Prepozíciós Szintagmák

Prepositional Phrase

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] egy prepozíció és a mondat egyéb elemeinek (főnevek, névmások, gerund…) kombinációjából jönnek létre.

A prepozíciós szintagma egy prepozícióból és a mondat egy másik eleméből (főnév, névmás, gerund…) áll.

A prepozíciós szintagmáknak a következő a szerkezete:

 • Prepozíció + főnév: at, under és on.
 • Prepozíció + névmás: with, to és from.
 • Prepozíció + gerund: without, after és before.
 • Prepozíció + főnév
  • She works at home.
  • The homeless man sleeps under the bridge.
  • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • Prepozíció + névmás
  • You can come to Paris with me.
  • I am telling this to everybody.
  • I received a letter from him.
 • Prepozíció + gerund
  • He left the house without listening to his mom.
  • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Egy mondatban egy prepozíciós szintagmát különböző módokon használhatunk:

 • Melléknévként (A Which one? kérdésre válaszol);
 • Idő-vagy helyhatározóként (olyan kérdésekre válaszol, mint How?, When? vagy Hol?);
 • Nominális mondatként;
 • Dupla tárggyal rendelkező igékkel.

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] a prepozíciók és a mondat más elemeinek kombinációjából állnak.

Például:
— Prepozíció + főnév: “I never arrive on time.”
— Prepozíció + névmás: “She took an interesting book with her.”
— Prepozíció + gerund: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a prepozíciós szintagmák használatát kontextusba helyezve.

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book