Megszámlálható és Megszámlálhatatlan Főnevek

Introduction

A főnevek [nouns] egy személyre, egy helyre, egy eseményre, egy anyagra vagy egy minőségre utalnak.

A megszámlálható főnevek [countable nouns] olyan főnevek, amelyeket különálló dolgoknak tekintünk, és számokkal meg lehet őket számolni.

A megszámlálhatatlan főnevek [uncountable nouns] olyan dolgokra vonatkoznak, amelyeket együttesen, tömegnek tekintünk, és nem különálló dolgoknak.

Form

Nincs konkrét szabály a megszámlálható és a megszámlálhatatlan főnevek képzésére vonatkozóan.

Megszámlálható főnevek

A megszámlálható főneveknek van egyes számú és többes számú alakja is. Határozatlan névelővel (a/an) és számokkal használhatjuk őket.

Megszámlálhatatlan főnevek

A megszámlálhatatlan főneveket nem használhatjuk határozatlan névelővel (a/an) vagy számokkal. Két fajtájuk lehet:

  • Többes számmal nem rendelkező egyes számú főnevek (advice, baggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Egyes számmal nem rendelkező többes számú főnevek (the Spanish, news, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Megszámlálható főnevek

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Megszámlálhatatlan főnevek

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

A megszámlálható főneveket különálló dolgokként tekintjük, és számokkal megszámlálhatók.

A megszámlálhatatlan főneveket együttesen, tömegnek tekintjük, és nem különálló dolgoknak (az időjárásra, folyadékokra, anyagokra vagy elvont fogalmakra vonatkozó szavak).

Summary

A megszámlálható főnevek [countable nouns] különálló dolgokra vonatkoznak, és számokkal megszámlálhatók. Határozatlan névelővel (a/an) használhatjuk őket.

A megszámlálhatatlan főnevek [uncountable nouns] elvont fogalmakra, tömegnek tekintett dolgokra vonatkoznak, amelyeket nem lehet különválasztani. Nem használhatjuk őket határozatlan névelővel (a/an) , és általában csak többes számmal nem rendelkező, egyes számú alakjuk, vagy egyes számmal nem rendelkező, többes számú alakjuk van.

Például:
— “There is a mobile phone on the table.” = A mobiltelefon egy megszámlálható főnév, ezért használjuk az a határozatlan névelőt.
— “There are two mobile phones on the table.” = A mobiltelefonok megszámlálható főnevek, ezért megszámlálhatjuk őket a kettő számmal.
— “My teacher bought furniture for her house.” / “My teacher bought furnitures for her house.“= A bútor egy egyes számú megszámlálhatatlan főnév, amelynek nincs többes száma.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = A rendőrség egy többes számú megszámlálhatalan főnév, amelynek nincs egyes számú alakja.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek használatát kontextusba helyezve.

More exercises

License