Kétnemű Főnevek


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A főnevek [nouns] egy személyre, egy helyre, egy eseményre, egy anyagra vagy egy minőségre utalnak.

A főneveknek három neme [gender] van: hímnem, nőnem és semlegesnem. Ugyanakkor találunk olyan főneveket, amelyeknek hímnemű és nőnemű alakja ugyanaz.

Form

Nincs a főnevek képzésére vonatkozó konkrét szabály.

A leggyakrabban használt kétnemű (egyszerre hímnemű és nőnemű) főnevek: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager.

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Főneveket használunk, amikor emberekre, helyekre, dolgokra, eseményekre, anyagokra vagy mennyiségre utalnak.

Nincs konkrét szabály azokra a főnevekre vonatkozóan, amelyek ugyanazok hímnemben és nőnemben; meg kell tanulni ezeket a szavakat, és megjegyezni, hogy mindkét nemben ugyanaz a formájuk.

Summary

Vannak olyan főnevek[nouns], amelyek ugyanazok hímnemben és nőnemben[genders].

A leggyakrabban használtak a következők: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Például:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = A teacher szó a mom-ra és she-re vonatkozik, tehát egy nőnemű főnévre.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = A teacher szó a dad-re és a he-re vonatkozik, tehát egy hímnemű főnév.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a kétnemű főnevek használatát kontextusba helyezve.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License