Kétnemű Főnevek

Introduction

A főnevek [nouns] egy személyre, egy helyre, egy eseményre, egy anyagra vagy egy minőségre utalnak.

A főneveknek három neme [gender] van: hímnem, nőnem és semlegesnem. Ugyanakkor találunk olyan főneveket, amelyeknek hímnemű és nőnemű alakja ugyanaz.

Form

Nincs a főnevek képzésére vonatkozó konkrét szabály.

A leggyakrabban használt kétnemű (egyszerre hímnemű és nőnemű) főnevek: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager.

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Főneveket használunk, amikor emberekre, helyekre, dolgokra, eseményekre, anyagokra vagy mennyiségre utalnak.

Nincs konkrét szabály azokra a főnevekre vonatkozóan, amelyek ugyanazok hímnemben és nőnemben; meg kell tanulni ezeket a szavakat, és megjegyezni, hogy mindkét nemben ugyanaz a formájuk.

Summary

Vannak olyan főnevek[nouns], amelyek ugyanazok hímnemben és nőnemben[genders].

A leggyakrabban használtak a következők: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Például:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = A teacher szó a mom-ra és she-re vonatkozik, tehát egy nőnemű főnévre.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = A teacher szó a dad-re és a he-re vonatkozik, tehát egy hímnemű főnév.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a kétnemű főnevek használatát kontextusba helyezve.

Exercises


License