A Like Ige

Verbs

A like-ot igeként arra használjuk, hogy kifejezzük, mennyire élvezünk és szeretünk csinálni bizonyos dolgokat.

Általában három formában találjuk meg ezt a szerkezetet:

Állító

Állító módban a szerkezete a következő:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: állító módban az egyes szám harmadik személy like helyett likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Tagadó

Tagadó módban a szerkezete a következő:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: tagadó módban az egyes szám harmadik személy do helyett does;
 • A tagadó mód rövid alakja ugyanaz, mint az egyszerű jelen idejű alakja: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Kérdő

Kérdő módban a szerkezete a következő:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: kérdő módban az egyes szám harmadik személy do helyett does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Állító

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Tagadó

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Kérdő

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

A like-ot akkor használjuk, amikor ki akarjuk fejezni mennyire szeretünk csinálni valamit.

A like igét arra használjuk, hogy kifejezzük, mennyire élvezünk valamit. Különböző szerkezeteket használunk, attól függően, hogy milyen annak az igének az alakja, amelyiket használnunk kell.

A szerkezetek a következők:

 • Állító mód: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes egyes szám harmadik személyben).
 • Tagadó mód: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does egyes szám harmadik személyben).
 • Kérdő mód: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does egyes szám harmadik személyben).

Például:
— Állító mód: “I like drinking tea.”
— Tagadó mód: “I don’t like drinking tea.”
— Kérdő mód: “Do you like drinking tea?

NOTE: A like és a would like között jelentésbeli különbség van. A would like-ot arra használjuk, hogy kifejezzük kéréseinket vagy ajánlatainkat udvarias módon.

Például:
— “I like sport.” = A like-ot használjuk, hogy kifejezzük, az alany szeret sportolni.
♦ “I would like to do some sport.” = A would like-ot használjuk, hogy kifejezzük, az alany szeretne sportolni.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a like ige használatát kontextusba helyezve.

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book