Unit 10.2

Like

Advertising

Introduction

Like sözü bəyəndiyimiz və zövq aldığımız şeyləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Form

Like feli adətən üç halda işlənilir:

Təsdiq

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda+ like/likes + [fel + -ing]/isim+ …

 • Like/likes: üçüncü şəxsin təkində like likes olur.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negative

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + do/does + not + like + [fel + -ing]/isim + …

 • Do/does: inkar halında üçüncü şəxsin təkində do does olur;
 • İnkar halının qısaltması indiki qeyri-müəyyən halın qısaltması ilə eynidir: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Sual

Sual halında quruluşu:
Do/does + mübtəda + like + [fel + -ing]/isim+ …?

 • Do/does: sual halında üçüncü şəxsin təkində do does olur.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Təsdiq

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

İnkar

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Sual

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Bir şeyi etməkdən zövq adığımızı ifadə edərkən like istifadə edirik.

Summary

Like feli bir şeydən həzz almaq fikrini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Fərqli formalarda istifadə olunur:

 • Təsdiq: Cümlə mübtəda ilə başlayır, like feli ilə, daha sonra -ing sonluqlu fel və ya isimlə davam edir. Üçüncü şəxsin təkində likes istifadə olunur.
 • İnkar: Cümlə mübtəda ilə başlayır,do notlike feli ilə, daha sonra -ing sonluqlu fel və ya isimlə davam edir. Üçüncü şəxsin təkində does not istifadə olunur.
 • Sual: Cümlə do ilə başlayır, mübtəda, like feli ilə, daha sonra -ing sonluqlu fel və ya isimlə davam edir (cümlənin sonuna sual işarəsi qoyulur). Üçüncü şəxsin təkində does istifadə olunur.

Məsələn:
— Təsdiq: “I like drinking tea.”
— İnkar: “I don’t like drinking tea.”
— Sual: “Do you like drinking tea?

QEYD: Would like sözü like sözündən fərqlənir: would like sözü istək və ya təkliflərimizi daha nəzakətli olaraq ifadə edir.

Məsələn:
— “I like sport.” = Mübtədanın idmanı sevdiyini ifadə etmək üçün like istifadə olunur.
♦ “would like to do some sport.” = Mübtədanın  idmanı etmək üçün istəyini ifadə etmək üçün would like istifadə edilir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=146