Unit 5.1

Can: Bacarıq üçün işlədilən modal fel

Advertising

Introduction

Modal fel, özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi fel növüdür.

Can qabiliyyət və ya fürsət fikrini ifadə etmək, bir hadisə və ya hadisənin baş vermə ehtimalını və ya mümkünsüzlüyünü ifadə etmək, icazə istəmək və ya vermək üçün istifadə olunan modal feldir.

Form

Can modal feli köməkçi fel kimi istifadə olunur və üç formaya malikdir:

Təsdiq

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda + can + fel + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

İnkar

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + cannot + fel + …

 • İnkar halının qısa forması can’t-dır;
 • Can inkar halının formalaşmasında bir istisnadır və not ilə birlikdə yazılır: cannot (can not səhvdir).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Sual

Sual halında quruluşu:
Can + mübtəda + fel + …?

Modal Verb Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Bacarıqlar
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Ümumi reallıqlar
  • Parks can be dangerous.
 3. Təkliflər
  • Can we help you and your husband?
 4. Fürsətlər
  • We can stay at his place for a week!
 5. İcazələr
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. İmkanlar
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Tənbehlər
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Xahişlər
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Aşağıdakı hallarda ifadə edərkən can istifadə olunur:

 1. Bacarıqlar: bir şey edə bilmək;
 2. Ümumi reallıqlar: ümumiyyətlə həqiqət olan şeylərdən danışmaq;
 3. Təkliflər: təklif etmək;
 4. Fürsətlər: bir şey etmək şansını ifadə etmək;
 5. İcazələr: xahiş etmək və ya icazə vermək;
 6. İmkanlar: mümkün vəziyyətlər barədə danışmaq;
 7. Tənbehlər: kiminsə hərəkətlərini tənqid etmək;
 8. Xahişlər: bir şey tələb etmək.

Summary

Can modal feli bacarıq, təklif, istək, imkan, fürsət, icazə, tənbeh və ümumi həqiqəti ifadə edə bilər.

Onu fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq: Cümlə mübtəda ilə başlanır, sonra can və fel gəlir.
 • İnkar:Cümlə mübtəda ilə başlanır, sonra cannot və fel gəlir.
 • Sual: cümlə can ilə başlanır, sonra mübtəda və fel gəlir (cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur).

Məsələn:
— Təsdiq: “She can play the piano.”
— İnkar: “She can’t play the piano.”
— Sual: “Can she play the piano?

QEYD: Forma, üçüncü şəxsin təki də daxil olmaqla, hər zaman eyni qalır.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License