Unit 7.2

Ədat Birləşmələri

Introduction

Ədat birləşmələri [prepositional phrases] bir ədat və cümlənin digər elementlərinin (isimlər, əvəzliklər, gerund…) birləşməsinin nəticəsidir.

Form

Ədat birləşmələri ədat və cümlənin digər elementlərindən (isim, əvəzlik, gerund…) ibarətdir.

Ədat birləşmələri bu quruluşlara malikdir:

 • Ədat + isim: at, onunder;
 • Ədat + əvəzlik: from, to with;
 • Ədat + gerund: afterbefore without.

Example

Ədat + isim

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Ədat + əvəzlik

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Ədat + gerund

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Ədat birləşmələri bir neçə fərqli şəkildə istifadə olunur:

 • Sifət kimi (“Hansı?” sualına cavab verir);
 • Vaxt və ya yer zərfi kimi (“Necə?”, “Nə zaman?”, “Hara?”);
 • İsim birləşməsi kimi;
 • İkili fellərlə.

Summary

Prepositional phrases are the combination of the prepositions and other elements of the sentence. We use them as an adjective, adverb of time or place, noun phrase or with double object verbs.

Ədat birləşmələri [prepositional phrases] bir ədat və cümlənin digər elementlərinin birləşməsidir. Onlar sifət, zaman və ya yer zərfi, isim birləşməsi və ya ikili fellər kimi istifadə olunur.

Məsələn:
— İsimlərlə istifadə olunan ədatlar: “I never arrive on time.”
— Əvəzliklərlə istifadə olunan ədatlar: “She took an interesting book with her.”
— Gerund ilə istifadə olunan ədatlar: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License

English Grammar A1 Level for Azeri speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.