Unit 7.2

Ədat Birləşmələri

Contributors

Introduction

Ədat birləşmələri [prepositional phrases] bir ədat və cümlənin digər elementlərinin (isimlər, əvəzliklər, gerund…) birləşməsinin nəticəsidir.

Form

Ədat birləşmələri ədat və cümlənin digər elementlərindən (isim, əvəzlik, gerund…) ibarətdir.

Ədat birləşmələri bu quruluşlara malikdir:

 • Ədat + isim: at, onunder;
 • Ədat + əvəzlik: from, to with;
 • Ədat + gerund: afterbefore without.

Example

Ədat + isim

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Ədat + əvəzlik

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Ədat + gerund

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Ədat birləşmələri bir neçə fərqli şəkildə istifadə olunur:

 • Sifət kimi (“Hansı?” sualına cavab verir);
 • Vaxt və ya yer zərfi kimi (“Necə?”, “Nə zaman?”, “Hara?”);
 • İsim birləşməsi kimi;
 • İkili fellərlə.

Summary

Ədat birləşmələri [prepositional phrases] bir ədat və cümlənin digər elementlərinin birləşməsidir. Onlar sifət, zaman və ya yer zərfi, isim birləşməsi və ya ikili fellər kimi istifadə olunur.

Məsələn:
— İsimlərlə istifadə olunan ədatlar: “I never arrive on time.”
— Əvəzliklərlə istifadə olunan ədatlar: “She took an interesting book with her.”
— Gerund ilə istifadə olunan ədatlar: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License