Unit 7.2

Predložkové väzby


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Predložkové väzby [prepositional phrases] sú výsledkom spojenia predložky s iným vetným členom (v podobe podstatného mena, zámena, gerundia…).

Form

Predložková väzba sa skladá z predložky v kombinácii s iným vetným členom (v podobe podstatného mena, zámena, gerundia…).

Predložkové väzby majú tieto možné štruktúry:

 • Predložka + podstatné meno: at, on a under.
 • Predložka + zámeno: from, to a with.
 • Predložka + gerundium: after, before a without.

Example

Predložka + podstatné meno

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Predložka + zámeno

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Predložka + gerundium

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Predložkové väzby používame niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Ako prídavné meno (odpovedajú na otázku Which one?);
 • Ako príslovky času a miesta (odpovedajú na otázky typu How?, When? či Kde?);
 • Ako mennú frázu;
 • So slovesami s dvoma predmetmi.

Summary

Predložkové väzby [prepositional phrases] sú kombináciou predložiek s inými vetnými členmi. Používame ich ako prídavné mená, príslovky času a miesta, menné frázy alebo so slovesami s dvoma predmetmi.

Napríklad:
— Predložka s podstatným menom: „I never arrive on time.“
— Predložka so zámenom: „She took an interesting book with her.“
— Predložka s gerundiom: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License