Unit 7.2

Predložkové väzby


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Predložkové väzby [prepositional phrases] sú výsledkom spojenia predložky s iným vetným členom (v podobe podstatného mena, zámena, gerundia…).

Form

Predložková väzba sa skladá z predložky v kombinácii s iným vetným členom (v podobe podstatného mena, zámena, gerundia…).

Predložkové väzby majú tieto možné štruktúry:

 • Predložka + podstatné meno: at, on a under.
 • Predložka + zámeno: from, to a with.
 • Predložka + gerundium: after, before a without.

Example

Predložka + podstatné meno

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Predložka + zámeno

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Predložka + gerundium

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Predložkové väzby používame niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Ako prídavné meno (odpovedajú na otázku Which one?);
 • Ako príslovky času a miesta (odpovedajú na otázky typu How?, When? či Kde?);
 • Ako mennú frázu;
 • So slovesami s dvoma predmetmi.

Summary

Predložkové väzby [prepositional phrases] sú kombináciou predložiek s inými vetnými členmi. Používame ich ako prídavné mená, príslovky času a miesta, menné frázy alebo so slovesami s dvoma predmetmi.

Napríklad:
— Predložka s podstatným menom: „I never arrive on time.“
— Predložka so zámenom: „She took an interesting book with her.“
— Predložka s gerundiom: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License