Unit 5.1

Privlastňovací pád


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Privlastňovací pád [possessive case] používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe či zvieraťu. Môžeme ho dokonca použiť na znázornenie náležitosti jednej veci k druhej.

Form

Privlastňovací pád sa tvorí tromi spôsobmi:

  • V tvare jednotného čísla pridávame apostrof a s (’s) k podstatnému menu v jednotnom čísle: catcats;
  • V tvare množného čísla pridávame apostrof () k podstatným menám s pravidelným množným číslom: catscats;
  • V tvare nepravidelného množného čísla pridávame apostrof a s (s) k podstatným menám s nepravidelným množným číslom: peoplepeoples.

Example

Jednotné číslo:

  • This is my sister’s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Množné číslo:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Nepravidelné množné číslo:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Privlastňovací pád používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe alebo zvieraťu, ale takisto ho môžeme použiť na vyjadrenie vzťahov a fyzických charakteristík podmetu.

Summary

Privlastňovací pád [possessive case] používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe alebo zvieraťu, a tiež o vzťahoch a fyzických charakteristikách podmetu.

Napríklad:
— Podstatné mená v jednotnom čísle, pridávame (-’s): „The cats ball is on the sofa.“ = Lopta patrí jednej mačke.
— Podstatné mená v množnom čísle, pridávame (): „The cats ball is on the sofa.“ = Lopta patrí viac ako jednej mačke.
— Podstatné mená s nepravidelným množným číslom, pridávame (-’s): „The childrens ball is on the sofa.“ = Children je nepravidelné množné číslo.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License