Unit 5.1

Privlastňovací pád


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Privlastňovací pád [possessive case] používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe či zvieraťu. Môžeme ho dokonca použiť na znázornenie náležitosti jednej veci k druhej.

Form

Privlastňovací pád sa tvorí tromi spôsobmi:

  • V tvare jednotného čísla pridávame apostrof a s (’s) k podstatnému menu v jednotnom čísle: catcats;
  • V tvare množného čísla pridávame apostrof () k podstatným menám s pravidelným množným číslom: catscats;
  • V tvare nepravidelného množného čísla pridávame apostrof a s (s) k podstatným menám s nepravidelným množným číslom: peoplepeoples.

Example

Jednotné číslo:

  • This is my sister’s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Množné číslo:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Nepravidelné množné číslo:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Privlastňovací pád používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe alebo zvieraťu, ale takisto ho môžeme použiť na vyjadrenie vzťahov a fyzických charakteristík podmetu.

Summary

Privlastňovací pád [possessive case] používame, keď hovoríme o veciach, ktoré patria určitej osobe alebo zvieraťu, a tiež o vzťahoch a fyzických charakteristikách podmetu.

Napríklad:
— Podstatné mená v jednotnom čísle, pridávame (-’s): „The cats ball is on the sofa.“ = Lopta patrí jednej mačke.
— Podstatné mená v množnom čísle, pridávame (): „The cats ball is on the sofa.“ = Lopta patrí viac ako jednej mačke.
— Podstatné mená s nepravidelným množným číslom, pridávame (-’s): „The childrens ball is on the sofa.“ = Children je nepravidelné množné číslo.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License