Unit 1.1

To be v zápornom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v zápornom tvare [negative form] sa popiera niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Skrátené tvary sa používajú v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Prídavnými menami
  • am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be možno tiež používať v skrátenom tvare:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be v zápornom tvare popiera charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies v angličtine. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

V zápornom tvare [negative form] (sloveso, po ktorom nasleduje) popiera charakteristiky podmetu a stojí za ním.

Toto sú jeho tvary: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not a they are not.

Napríklad:
— “I am not tall.” = Používame am not pre prvú osobu jednotného čísla.
— “He is not tall.” = Používame is not pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “They are not tall.” = Používame are not pre všetky osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Skrátené tvary používame v hovorenom a neformálnom písomnom prejave.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License