Unit 1.1

To be v zápornom tvare

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, ktoré je v gramatike nepostrádateľné.

Použitím tohto slovesa v zápornom tvare [negative form] sa popiera niečo ohľadom podmetu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Skrátené tvary sa používajú v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave.

To be používame ako sponové sloveso medzi inými slovnými druhmi; poskytuje nám viac údajov o stave podmetu.

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami;
 2. Prídavnými menami;
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami).

Example

To be sa používa s:

 1. Podstatnými menami
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Prídavnými menami
  • am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Predložkovými väzbami (alebo doplnkami)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be možno tiež používať v skrátenom tvare:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be v zápornom tvare popiera charakteristiky podmetu, napr. vek, správanie, farba, práca, národnosť, osobnosť, miesto, cena, vlastnosti, veľkosť, čas…

Summary

To be je jedno z najčastejšie používaných pomocných slovies v angličtine. To be sa často používa s podstatnými menami, prídavnými menami a předložkovými väzbami.

V zápornom tvare [negative form] (sloveso, po ktorom nasleduje) popiera charakteristiky podmetu a stojí za ním.

Toto sú jeho tvary: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not a they are not.

Napríklad:
— “I am not tall.” = Používame am not pre prvú osobu jednotného čísla.
— “He is not tall.” = Používame is not pre tretiu osobu jednotného čísla.
— “They are not tall.” = Používame are not pre všetky osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Skrátené tvary používame v hovorenom a neformálnom písomnom prejave.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License