Unit 9.1

Privlastňovacie prídavné mená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prídavné mená [adjectives] sú determinanty, ktoré môžu vo vete stáť na dvoch rôznych pozíciách a modifikujú či opisujú určitú osobu alebo vec.

Privlastňovacie prídavné mená [possessive adjectives] používame, keď chceme vyjadriť, že niečo niekomu patrí.

Form

Privlastňovacie prídavné mená používame pred podstatnými menami a môžeme ich rozlíšiť na základe čísla a rodu. Pred přivlastňovacími prídavnými menami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Privlastňovacie prídavné mená sú tieto:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Privlastňovacie prídavné mená používame, keď chceme vyjadriť, že niečo niekomu (osobe alebo zvieraťu) patrí.

POZNÁMKA: Privlastňovacie prídavné mená sú v skutočnosti determinanty, ale v slovníkoch a učebniciach gramatiky sa o nich zvyčajne hovorí ako o prídavných menách.

Summary

Privlastňovacie prídavné mená [possessive adjectives] vyjadrujú náležitosť niečoho človeku či zvieraťu. Rozlišujeme je na základe čísla a rodu.

Sú to: my, your, his, her, its, our, your a their.

Napríklad:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her a my popisujú iný vetný člen (sú to privlastňovacie prídavné mená).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine nahrádza iný vetný člen (je to privlastňovacie zámeno).

NOTE: We don’t use determiners before possessive adjectives, because they are already a kind of determiners.

POZNÁMKA: Pred privlastňovacími prídavnými menami nepoužívame determinanty, vzhľadom k tomu, že ony samy sú jedným z druhov determinantov.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License