Unit 9.1

Svojilni pridevniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko v povedi stojijo na dveh različnih mestih, kjer modificirajo ali opisujejo osebo ali stvar.

Svojilne pridevnike [possessive adjectives] uporabljamo, da pokažemo, da nekaj nekomu pripada.

Form

Svojilne pridevnike uporabljamo skupaj s samostalniki in jih razlikujemo glede na število in spol. Pred njih ne postavljamo členov ali drugih določnikov.

Svojilni pridevniki so:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Svojilne pridevnike uporabljamo, da pokažemo, da nekaj nekomu pripada (človeku ali živali).

NOTE: Svojilni pridevniki so v bistvu določni členi, a v slovarjih in slovnicah so ponavadi označeni kot pridevniki.

Summary

Svojilni pridevniki [possessive adjectives] izražajo pripadnost nečesa človeku ali živali. Ločujemo jih glede na število in spol.

Svojilni pridevniki: my, your, his, her, its, our, your in their.

Na primer:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisujeta druge elemente v povedi (so svojilni pridevniki).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamenja drugi element v povedi (je svojilni zaimek).

NOTE: Pred svojilnimi pridevniki ne uporabljamo določnih členov, ker so na nek način že sami določni členi.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License