Unit 11.1

Wh- vprašanja

Introduction

Wh- vprašanja [wh- questions] se vedno začnejo z eno od wh- vprašalnih besed [wh- interrogative words]  (vprašalnih zaimkov), ki pokažejo, po kateri informaciji se sprašuje.

Form

Zelo pomembno je, da postavimo pomožni ali modalni glagol po wh- vprašanju in pred osebek.

Struktura wh- vprašanj:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Wh- vprašalne besede so: when, where, why, which, what, whose, who, whom in how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

Wh- besede, ki jih uporabljamo za tvorjenje vprašanj so:

 1. When (ko sprašujemo po informacijah o času);
 2. Where (ko sprašujemo po informacijah o kraju);
 3. Why (ko sprašujemo za razlog);
 4. Which (ko sprašujemo po informacijah o preferenci med dvema ali več stvarmi);
 5. What (ko sprašujemo po informacijah glede nečesa);
 6. Whose (ko sprašujemo po informacijah glede tega, komu nekaj pripada);
 7. Who (ko sprašujemo po informacijah o ljudeh, kot osebek);
 8. Whom (ko sprašujemo po informacijah o ljudeh, kot objekt);
 9. How* (ko sprašujemo po informacijah o načinu, kako se nekaj dela ali kako se do nečesa pride).

Ta vprašanja imenujemo tudi vprašanja odprtega tipa [open questions], ker je število možnih odgovorov nanja neskončno.

*How se ne začne na wh-, ampak ga vseeno prištevamo k wh- vprašanjem.

Summary

Wh-vprašanja [wh- questions] se začenejo z eno od wh- vprašalnih besed [wh- interrogative words]: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktura je:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Na primer:
— “Where is the toilet?” = Where uvede vprašanje odprtega tipa, ker je možnih odgovorov nanj neskončno.
♦ “Is there a toilet?” = Da/ne vprašanja zahtevajo kratki odgovor: da ali ne. Imenujemo jih tudi vprašanja zaprtega tipa.

NOTE: Pomožni glagoli (be/have) ali modalni glagoli (can/could/would) morajo stati za wh- vprašanjem in pred osebkom.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License