Unit 11.1

Wh- vprašanja


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wh- vprašanja [wh- questions] se vedno začnejo z eno od wh- vprašalnih besed [wh- interrogative words]  (vprašalnih zaimkov), ki pokažejo, po kateri informaciji se sprašuje.

Form

Zelo pomembno je, da postavimo pomožni ali modalni glagol po wh- vprašanju in pred osebek.

Struktura wh- vprašanj:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Wh- vprašalne besede so: when, where, why, which, what, whose, who, whom in how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

Wh- besede, ki jih uporabljamo za tvorjenje vprašanj so:

 1. When (ko sprašujemo po informacijah o času);
 2. Where (ko sprašujemo po informacijah o kraju);
 3. Why (ko sprašujemo za razlog);
 4. Which (ko sprašujemo po informacijah o preferenci med dvema ali več stvarmi);
 5. What (ko sprašujemo po informacijah glede nečesa);
 6. Whose (ko sprašujemo po informacijah glede tega, komu nekaj pripada);
 7. Who (ko sprašujemo po informacijah o ljudeh, kot osebek);
 8. Whom (ko sprašujemo po informacijah o ljudeh, kot objekt);
 9. How* (ko sprašujemo po informacijah o načinu, kako se nekaj dela ali kako se do nečesa pride).

Ta vprašanja imenujemo tudi vprašanja odprtega tipa [open questions], ker je število možnih odgovorov nanja neskončno.

*How se ne začne na wh-, ampak ga vseeno prištevamo k wh- vprašanjem.

Summary

Wh-vprašanja [wh- questions] se začenejo z eno od wh- vprašalnih besed [wh- interrogative words]: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktura je:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Na primer:
— “Where is the toilet?” = Where uvede vprašanje odprtega tipa, ker je možnih odgovorov nanj neskončno.
♦ “Is there a toilet?” = Da/ne vprašanja zahtevajo kratki odgovor: da ali ne. Imenujemo jih tudi vprašanja zaprtega tipa.

NOTE: Pomožni glagoli (be/have) ali modalni glagoli (can/could/would) morajo stati za wh- vprašanjem in pred osebkom.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License