Unit 11.1

Wh- Questions

Syntax


Introduction

V angličtině existují dva hlavní druhy otázek: Yes/No Questions a Wh- Questions. (k nalezení v sekci Yes/No Questions).

Wh- Questions vždy začínají na Tázací Zájmeno začínající na -wh [Question words, Interrogative Pronouns], které se vždy ptá na specifickou informaci. Tyto otázky se také nazývají Open Questions, jelikož existuje nekonečné množství odpovědí.

EXTRA: Yes/No Questions = Zjišťovací; Wh- Questions = Doplňovací; Open Questions = Otevřené Otázky.

Form

Wh- Questions mají následující formu:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

Tázací zájmena [Wh- Words]:

 1. When [Kdy] (ptáme se na informaci ohledně času);
 2. Where [Kde] (ptáme se na informaci ohledně místa);
 3. Why [Proč] (ptáme se na důvod);
 4. Which [Který] (ptáme se na preferenci mezi dvěma a více předměty);
 5. What [Co] (ptáme se na něco);
 6. Whose [Koho] (ptáme se na toho, čí/koho něco je);
 7. Who [Kdo] (ptáme se na osobu jako podmět);
 8. Whom [Komu, Koho] (ptáme se na osobu jako předmět);
 9. How [Jak] (ptáme se jakým způsobem jsme něco udělali, nebo se něco odehrálo).

Je nezbytné postavit pomocné či způsobové sloveso po Tázacím zájmeně a před podmět.

Summary

V angličtině se hojně užívají Wh- Questions.

To jsou otázky, které vždy začínají na Tázací zájmeno/slovo [Wh- question word], díky kterému se můžeme ptát na různé druhy informací:

 • When [Kdy] (ptáme se na informaci ohledně času);
 • Where [Kde] (ptáme se na informaci ohledně místa);
 • Why [Proč] (ptáme se na důvod);
 • Which [Který] (ptáme se na preferenci mezi dvěma a více předměty);
 • What [Co] (ptáme se na něco);
 • Whose [Koho] (ptáme se na toho, čí/koho něco je);
 • Who [Kdo] (ptáme se na osobu jako podmět);
 • Whom [Komu, Koho] (ptáme se na osobu jako předmět);
 • How [Jak] (ptáme se jakým způsobem jsme něco udělali, nebo se něco odehrálo).

Doplňovací otázky mají následující formu:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

Například:
— „Where is the toilet?“ = Tázací zájmeno „where“ naznačuje, že se ptáme na pozici/lokalitu něčeho.

NOTE: Je nezbytné postavit pomocné (be/have…) či způsobové sloveso (can/could/would…) po Tázacím zájmeně a před podmět.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book