Can and Could: Modals of Ability

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Can a Could jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují schopnost či povolení. Could je minulým tvarem slovesa Can a podmínkový tvar. Z tohoto důvodu se Could používá také ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Zde vidíme tři tvary způsobových sloves Can/Could:

Affirmative

Kladný tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Subject + could + verb + …

Subject could Verb
I/You could work
He/She/It could work
We/You/They could work

Negative

Záporný tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Subject + could + not + verb + …

Subject could + not Verb
I/You could not work
He/She/It could not work
We/You/They could not work

Interrogative

Tázací tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Could + subject + verb + …?

Could Subject Verb Question
Mark
Could I/you work ?
Could he/she/it work ?
Could we/you/they work ?

*Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Example

 1. Ability
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Polite offer
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Polite request
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Possibility
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Disapproval
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. With verbs of the senses (smell, taste, see, hear, touch…) and mental processes (think, believe, remember, understand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Can/Could vyjadřují schopnost či povolení.

Can vyjadřuje schopnost či povolení v přítomném čase a Could v minulém.

Could se vyskytuje také ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru.

Summary

Can a Could jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují schopnost či povolení. Používáme je ve třech tvarech, Kladném, Záporném a Tázacím. Jejich formy jsou následující:

 • Affirmative: Subject + could + verb + …
 • Negative: Subject + could + not + verb + …
 • Interrogative: Could + subject + verb + …?

Could se také používá ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru, jelikož je to podmínkový tvar slovesa Can.

Například:
— „I could give you a ride, but I’m going the other way.“ = Podmiňovací způsob.
— „Could you open the window?“ = Zdvořilostní fráze.

NOTE: *Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License