Can and Could: Modals of Ability


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Can a Could jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují schopnost či povolení. Could je minulým tvarem slovesa Can a podmínkový tvar. Z tohoto důvodu se Could používá také ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Zde vidíme tři tvary způsobových sloves Can/Could:

Affirmative

Kladný tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Subject + could + verb + …

Subject could Verb
I/You could work
He/She/It could work
We/You/They could work

Negative

Záporný tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Subject + could + not + verb + …

Subject could + not Verb
I/You could not work
He/She/It could not work
We/You/They could not work

Interrogative

Tázací tvar slovesa Can/Could má následující formu:
Could + subject + verb + …?

Could Subject Verb Question
Mark
Could I/you work ?
Could he/she/it work ?
Could we/you/they work ?

*Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Example

 1. Ability
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Polite offer
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Polite request
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Possibility
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Disapproval
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. With verbs of the senses (smell, taste, see, hear, touch…) and mental processes (think, believe, remember, understand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Can/Could vyjadřují schopnost či povolení.

Can vyjadřuje schopnost či povolení v přítomném čase a Could v minulém.

Could se vyskytuje také ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru.

Summary

Can a Could jsou pomocná způsobová slovesa, která vyjadřují schopnost či povolení. Používáme je ve třech tvarech, Kladném, Záporném a Tázacím. Jejich formy jsou následující:

 • Affirmative: Subject + could + verb + …
 • Negative: Subject + could + not + verb + …
 • Interrogative: Could + subject + verb + …?

Could se také používá ve zdvořilostních frázích, když se ptáme na povolení v podmínkovém tvaru, jelikož je to podmínkový tvar slovesa Can.

Například:
— „I could give you a ride, but I’m going the other way.“ = Podmiňovací způsob.
— „Could you open the window?“ = Zdvořilostní fráze.

NOTE: *Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License