To be used to Interrogative


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích.

Sloveso v Tázacím tvaru se ptá na nějakou zvyklost podmětu.

Form

Tázací tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject used to Verb + ing Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

*pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

Konstrukce “To be used to” vyjadřuje že jsme na něco zvyklí, nebo že nám je něco dobře známé.

Summary

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích. Sloveso v Tázacím tvaru se ptá na nějakou zvyklost podmětu.
Tázací tvar konstrukce “To be used to” má následující formu:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …? (e.g. Are you used to having breakfast early in the morning?).

Například:
— „Are you used to having breakfast early in the morning?“ = Ptáme se na něčí zvyklost snídat.

NOTE: Pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License