So that vs So … that


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

So that a so…that jsou dvě zdánlivě podobné větné konstrukce, které se ale liší významem. Je důležité si rozdíl mezi nimi uvědomit, abychom se vyvarovali jejich chybnému užití.

So that je příslovečná vazba důsledková zdůrazňující následky či účel určité činnosti. V tomto případě tato dvě slova stojí vedle sebe a nedělí se.

Když se so vyskytuje v kombinaci s přídavným jménem a volitelným that, věta vyjadřuje krajnost, která vede k určitému následku. V tomto případě je so ve větě oddělené od that.

Form

So that

The form for So that is as follows:
Clause 1 + so that + clause 2

So…that

The form for so… that is as follows:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Example

 • So that
  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.
 • So…that
  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

So that vazbu obvykle používáme pro vyjádření záměru či výsledku určité činnosti nebo situace. V tomto případě lze úplně vynechat slovo that a použít pouze so pro popsání záměru či důsledku činnosti. Tato vazba spojuje dvě souvětí, kdy druhé souvětí popisuje výsledek či záměr souvětí prvního.

Konstrukcí so…that vyjadřujeme porovnání dvou pojmů a pojí se s přídavným jménem nebo příslovcem. So a that jsou ve větě přídavným jménem či příslovcem odděleny a celý výraz vytváří porovnání pro zdůraznění jejich významu.

Summary

Příslovečnou vazbou důsledkovou So that zdůrazňujeme následky určité činnosti či její účel:
Clause 1 + so that + clause 2 (e.g. I will save some money so that I can go to holiday.).

Vazbou So…that vytváříme porovnání s přídavným jménem či příslovcem:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2 (e.g. This dress is so beautiful that I will do anything to buy it.).

Například:
— „I will save some money so that I can go to holiday.“ = Zde vazba zdůrazňuje účel určité činnosti. (peníze potřebuji, abych mohl jet na dovolenou).
— „This dress is so beautiful that I will do anything to buy it.“ = Zdůrazňuje důležitost přídavného jména (šaty jsou tak krásné, že si je koupím).

NOTE: „So that“ se často pojí se způsobovými slovesy a někdy lze vypustit „that“ (zejména v mluvené angličtině) a „so“ stojí samo před příslovcem si přídavným jménem.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License