Temporal Subordinate Clauses


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Temporal Clause se většinou skládá ze dvou částí: hlavní a vedlejší věty, které jsou spojené následujícími konektory: Before, after, when, while. Tyto konektory odkazují na konkrétní bod v čase.

EXTRA: Temporal Clause = Časová věta.

Form

Temporal Clause lze vyjádřit dvěma různými způsoby, které se liší v pořadí slov, nikoliv však významem:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

connectors: before, after, when and while.

Example

 • Before
  • Before I go to work, I drink coffee.
   I drink a coffee before I go to work.
  • Before it starts raining, we should leave.
   We should leave before it starts raining.
 • After
  • After you fainted, the ambulance came.
   The ambulance came after you fainted.
  • After we got to know her, we realized she was selfish.
   We realized she was selfish after we got to know her.
 • When
  • When she had a disease, she felt bad.
   She felt bad when she had a disease.
  • When they were sleeping, the light was on.
   The light was on when they were sleeping.
 • While
  • While you were reading, they had some coffee.
   They had some coffee while you were reading.
  • While he is doing the exercise, he feels good.
   He feels good while he is doing the exercise.

Use

Temporal Clause tvoří souvětí a umisťují činnost či událost v konkrétním okamžiku. Následující konektory dodávají časovým větám význam:

 • Before (předchozí událost);
 • After (následující událost);
 • When (v určitý okamžik);
 • While (ve stejnou chvíli jako jiná událost).

Summary

Temporal Clause se v angličtině používají pro tvorbu souvětích a jejich umístění v konkrétním okamžiku či období. Většinou se skládají ze dvou částí: hlavní a vedlejší věty, které jsou spojené konektory.

Konektory jsou: Before, after, when a while.

Například:
— „I’ll have a shower before dinner.“ = „The shower“ je první činností a „the dinner“ druhou.
— „I’ll have a shower after dinner.“ = „The dinner“ je první činností a „the shower“ druhou.
— „I’ll have a shower when the water gets warmer.“ = „The shower“ proběhne jakmile „the water gets warmer„.
— „I’ll have a shower while you cook dinner.“ = Dvě události se odehrají ve stejnou dobu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License