Unit 4.2

Časovni odvisniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Časovni odvisnki [temporal clauses] so del prislovnih stavkov; ti so sestavljeni iz neodvisnih in odvisnih stavkov, povezanih z vezniki. Vezniki časovnih odvisnikov se nanašajo na točno določeno točko v času.

Form

Časovne odvisnike lahko izrazimo s pomočjo dveh vrst struktur, ki se razlikujeta po vrstnem redu besed, po pomenu pa ne:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Stavki izgledajo tako: osebek + glagol. Vezniki so: before, after, when in while.

Example

Before

 • Before I go to work, I drink coffee.
  I drink a coffee before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
  We should leave before it starts raining.

After

 • After you fainted, the ambulance came.
  The ambulance came after you fainted.
 • After we got to know her, we realized she was selfish.
  We realized she was selfish after we got to know her.

When

 • When she had a disease, she felt bad.
  She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
  The light was on when they were sleeping.

While

 • While you were reading, they had some coffee.
  They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
  He feels good while he is doing the exercise.

Use

Časovne odvisnike uporabljamo za tvorjenje bolj kompleksnih povedi in za umeščanje nekega dogodka v točno določenem trenutku ali obdobju. Časovni odvisniki imajo smisel zaradi teh veznikov:

 • Before (prejšnji dogodek);
 • After (sledeči dogodek);
 • When (v točno določenem trenutku);
 • While (istočasno kot neki drugi dogodek).

Summary

Časovne odvisnike [temporal clauses] uporabljamo za tvorjenje bolj kompleksnih povedi in za umeščanje dogodka v točno določen trenutek ali obdobje. Ponavadi so sestavljeni iz dveh delov: neodvisni in odvisni stavek, ki sta povezana z veznikom.

Ti vezniki so: before, after, when in while.

Strukture so:
Connector + clause + , + clause
Clause + connector + clause

Na primer:
Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower before you cook dinner.” = Tuš je prvi dogodek, ki se bo zgodil, in večerja je drugi.
After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.” = Večerja je prvi dogodek, ki se bo zgodil, in tuš je drugi.
When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = Tuš je drugi dogodek, ki se zgodi v točno določenem trenutku.
While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower while you cook dinner.” = Dva dogodka se dogajata istočasno.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License