Unit 3.1

Oziralni zaimki ljudi in stvari


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo zato, da bi se izognili ponavljanju samostalnikov {glej Zaimki – Osebek, stopnja.

Oziralne zaimke [relative pronouns] uporabljamo pri začenjanju oziralnih stavkov. Na ljudi in stvari se nanašajo tako, da zamenjajo osebek, izražen v glavnem stavku; tako ga ni potrebno ponoviti v oziralnem stavku {glej Zaimki – Oziralni, stopnja A1}.

Form

Oziralna zaimka whom in whose postavljamo za samostalniki.

Example

Whom

  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.

Whose

  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Use

Whom in whose uporabljamo za začenjanje oziralnih zaimkov. Nanašajo se na ljudi in jih uporabljamo za identificiranje le-teh in za dodajanje informacij o njih. Uporabljamo:

  • Whom za odkrivanje, katera oseba prejema dejanje;
  • Whose za odkrivanje, kateri osebi nekaj pripada.

Summary

Oziralna zaimka [relative pronouns] whom in whose uporabljamo pri začenjanju oziralnih stavkov in v izogib ponavljanju osebka glavnega stavka v oziralnem stavku. Oba se nanašata na ljudi in ju postavljamo pred samostalnike.

Na primer:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom se nanaša na girl.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose se nanaša na girl.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del{Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License