Unit 3.1

Oziralni zaimki ljudi in stvari

Pronouns

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo zato, da bi se izognili ponavljanju samostalnikov {glej Zaimki – Osebek, stopnja.

Oziralne zaimke [relative pronouns] uporabljamo pri začenjanju oziralnih stavkov. Na ljudi in stvari se nanašajo tako, da zamenjajo osebek, izražen v glavnem stavku; tako ga ni potrebno ponoviti v oziralnem stavku {glej Zaimki – Oziralni, stopnja A1}.

Oziralna zaimka whom in whose postavljamo za samostalniki.

 • Whom
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whom in whose uporabljamo za začenjanje oziralnih zaimkov. Nanašajo se na ljudi in jih uporabljamo za identificiranje le-teh in za dodajanje informacij o njih. Uporabljamo:

 • Whom za odkrivanje, katera oseba prejema dejanje;
 • Whose za odkrivanje, kateri osebi nekaj pripada.

Oziralna zaimka [relative pronouns] whom in whose uporabljamo pri začenjanju oziralnih stavkov in v izogib ponavljanju osebka glavnega stavka v oziralnem stavku. Oba se nanašata na ljudi in ju postavljamo pred samostalnike.

Na primer:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom se nanaša na girl.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose se nanaša na girl.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del{Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book