Unit 3.2

Past continuous v trdilni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Trajni preteklik (ali progresivni) [past continuous or progressive] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, ki so se zgodile v preteklosti, in so bile v teku v kateremkoli trenutku nekega časovnega obdobja.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje, da se je nekaj dogajalo v preteklem časovnem obdobju.

Form

Past continuous ima v trdilni obliki strukturo
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

 • Was/were: past simple glagola to be.
Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working

Example

 1. Daljše dogajanje v ozadju, ki ga prekine krajše dejanje
  • I was running in the park when you sent me that message.
  • She was doing sport when I called her.
  • They were watching TV when she got back from work.
 2. Dogodek, ki je potekal v točno določenem času v preteklosti
  • It was 9 o’ clock when I was running in the park.
  • I called her at 11:45 and she was doing sport.
  • She returned from work at 7 o’ clock and they were still watching TV.
 3. Neprekinjeno dejanje, ki je potekalo nekaj časa
  • I was running.
  • He was crossing the road.
  • We were watching TV during our break.
 4. Dolžina preteklega časovnega obdobja
  • I was working in the bakery last summer.
  • She was doing sports every day last year.
  • They were watching TV all day when they were young.
 5. Pretekla dejanja, ki so potekala hkrati
  • I was running while she was walking.
  • She was doing sport while her mother was cooking.
  • We were talking while the kids were watching TV.
 6. Zaporednost preteklih dejanj
  • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
  • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
  • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.
 7. Ponavljajoče se ali nadležno dejanje (z always)
  • I was always going to class late.
  • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
  • They were always watching TV on high volume late at night.

Use

Past continuous je čas, ki ga v trdilni obliki uporabljamo za potrjevanje dejanj ali aktivnosti iz preteklosti. Ponavadi želimo pokazati, da so trajala/e dolgo časa.
Past continuous uporabljamo v naslednjih primerih:

 1. Daljše dejanje v ozadju, ki ga prekine nepričakovano krajše dejanje (nenadoma se nekaj zgodi, medtem ko drugo daljše dejanje že poteka);
 2. Dogodek, ki je potekal v točno določenem času v preteklosti (izraženi so datum, ura ali specifične informacije o dogodku, ki je potekal v preteklosti);
 3. Neprekinjeno dejanje, ki je potekalo nekaj časa (dogodek, ki je dalj časa potekal v preteklosti);
 4. Dolžina časovnega obdobja v preteklosti (dogodek, ki je dalj časa potekal v preteklosti);
 5. Pretekla istočasna dejanja (dva dogodka sta se zgodila istočasno);
 6. Zaporednost dejanj v preteklosti (ponavadi uporabljamo za opis situacij, v katerih je več dogodkov potekalo istočasno);
 7. Ponavljajoče se ali nadležno dejanje (z always ali s podobnimi izrazi, ki namigujejo na idejo ponavljajočega se dogodka).

Summary

Trajni preteklik [past continuous] v trdilni obliki uporabljamo za potrjevanje situacij, ki so se zgodile v preteklosti in so potekale ob vsakem trenutku nekega časovnega obdobja.

Struktura je:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

Na primer:
— “I was playing football when the phone rang.” = Past continuous uporabljamo za izražanje situacije v teku, ki jo dojemamo kot situacijo iz ozadja, ki jo zmoti nenadno dejanje (izraženo s past simplom).
♦ “I played football.” = Past simple uporabljamo za izražanje ideje dejanja, ki se je začelo in zaključilo v preteklosti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License