Unit 2.2

Prihodnjik z will ali be going to

Introduction

Prihodnjik [future] je čas, ki ga uporabljamo za napovedovanje ali izražanje prihodnjih dogodkov.

Enostavni prihodnjik [future simple] uporabljamo za izražanje spontanih odločitev, mnenj in upanj {glej Future simple, stopnja A1}.

Be going to je struktura, ki izraža namene za prihodnost in napovedi, ki temeljijo na znakih, ki jih trenutno lahko vidimo {glej Be going to, stopnja A1}.

Form

Simple future (will) in be going to imata različne strukture za tri oblike.

Trdilne oblike:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to to: Subject + to be + going to + verb + …

Nikalne oblike:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Vprašalne oblike:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple future:

 1. Odločitev v trenutku govora
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Napovedi, ki temeljijo na mnenjih
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Povabila
  • Will you come with us?
 4. Zahteve
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Ponudbe
  • I will help you find your student card.
 6. S: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Obljube
  • I promise I will never do it again!
 8. Nuje/obveze/dejstva v prihodnosti
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Grožnje
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Odločitev pred trenutkom govora/planirano aktivnostjo
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Napovedi, ki temeljijo na dokazih o bližnji prihodnosti
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Simple future uporabljamo za izražanje:

 1. Odločitev, sprejetih v času govora;
 2. Napovedi, ki temeljijo na mnenjih;
 3. Povabil;
 4. Zahtev;
 5. Ponudb;
 6. Povedi, ki vsebujejo prislove: probably, certainly, perhaps;
 7. Obljub;
 8. Potreb/dolžnosti/prihodnjih dogodkov;
 9. Groženj.

Be going to uporabljamo za izražanje:

 1. Odločitev, sprejetih pred trenutkom govora, že načrtovanim dogodkom ali aktivnostjo;
 2. Napovedi, ki temeljijo na dokazih o bližnji prihodnosti.

Summary

Enostavni prihodnjik [future simple] (will) in be going to sta dve obliki prihodnjega časa, ki se razlikujeta po pomenu in obliki.

Na primer:
— “Probably this printer will cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nismo prepričani glede cene, zgolj uganjujemo in zato uporabimo future simple.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Prepričani smo glede cene, zato uporabimo be going to.

NOTE: Nekatere situacije zahtevajo strukturo be going to, medtem ko druge zahtevajo future simple.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del{Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License