Unit 1.2

Present perfect in past simple


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dovršni sedanjik [present perfect] uporabljamo za opisovanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, ampak so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo {glej Present perfect, stopnja A2}.

Enostavni preteklik [past simple] uporabljamo za opisovanje situacij, ki so se zgodile in zaključile v preteklosti {glej Past simple, stopnja A1}.

Present perfect in past simple se razlikujeta po obliki in pomenu.

Form

Present perfect in past simple imata različne strukture za naslednje tri oblike.

Trdilna:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Nikalna:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Vprašalna:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Present perfect uporabljamo za izražanje karatkih/dolgih nedokončanih dejanj in dogodkov, preteklih situacij z rezultati v sedanjosti, z sedanjimi časovnimi izrazi (this month, today, this year…).

Past simple uporabljamo za izražanje kratkih/dolgih zaključenih dejanj in dogodkov, dogodkov, ki so se v preteklosti ponavljali, preteklih navad s preteklimi časovnimi izrazi (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

Dovršni sedanjik [present perfect] in enostavni preteklik [past simple] se razlikujeta po pomenu in obliki.

Na primer:
— “I have been to the cinema four times this month.” = Present perfect glagola to be uporabljamo zato, da izrazimo, da je govorec začel dejanje v časovnem obdobju, ki še ni zaključeno (ta mesec).
— “I went to the cinema four times last month.” = Past simple glagola to go uporabljamo zato, da izrazimo, da je govorec dejanje zaključil v že minulem trenutku (prejšnji mesec).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License