Unit 8.2


May: modalni glagoli možnosti

Modal Verbs

Modalni glagol [modal verb] je tip pomožnega glagola, ki sam po sebi nima pomena, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in daje več podrobnosti o dejanju.

May je tip pomožnega glagola, ki se uporablja za izražanje možnosti, da se bo nekaj zgodilo, in za spraševanje za dovoljenje.

May ima vedno enako obliko, tudi v tretji osebi ednine, in ponavadi to strukturo najdemo v treh oblikah.

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + may + verb + …

SubjectmayVerb
I/Youmaywork
He/She/Itmaywork
We/You/Theymaywork

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + may + not + verb + …

Subjectmay + notVerb (infinitive)
I/Youmay notwork
He/She/Itmay notwork
We/You/Theymay notwork

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
May + subject + verb + …?

MaySubjectVerbQuestion
Mark
MayI/youwork?
Mayhe/she/itwork?
Maywe/you/theywork?

Affirmative

 1. Dovoljenje
  • You may take this plate.
  • She may answer the phone.
  • They may travel by plane.
 2.  Negotovost/možnost
  • I’m afraid I may be late.
  • Susana may come to see you tomorrow.
  • There may be too many people at the post office.
 3. Izražanje želje ali upanja
  • May the force be with you.
  • May you both be happy together.
  • May we have rain this year.

Negative

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Interrogative

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

May v trdilni obliki uporabljamo:

 1. Za dajanje in spraševanje za dovoljenje;
 2. Ko nismo prepričani glede nečesa;
 3. Za izražanje želja in upanj.

May v nikalni obliki uporabljamo, ko ne damo dovoljenja ali za izražanje negotovosti.

May v vprašalni obliki uporabljamo, ko želimo izraziti vljudno zahtevo.

Modalni glagol may izraža dovoljenje, možnost, da se bo nekaj zgodilo, želje ali upanja. Nikalna oblika izraža prepoved ali negotovost, vprašalno pa uporabljamo za vljudne zahteve.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + may + verb + …
 • Nikalna: Subject + may + not + verb + …
 • Vprašalna: May + subject + verb + …?

Na primer:
— Trdilna: “It may snow this winter.”
— Nikalna: “It may not snow this winter.”
— Vprašalna: “May it snow this winter?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book