Unit 8.2

May: modalni glagoli možnosti


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalni glagol [modal verb] je tip pomožnega glagola, ki sam po sebi nima pomena, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in daje več podrobnosti o dejanju.

May je tip pomožnega glagola, ki se uporablja za izražanje možnosti, da se bo nekaj zgodilo, in za spraševanje za dovoljenje.

Form

May ima vedno enako obliko, tudi v tretji osebi ednine, in ponavadi to strukturo najdemo v treh oblikah.

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + may + verb + …

Subject may Verb
I/You may work
He/She/It may work
We/You/They may work

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + may + not + verb + …

Subject may + not Verb (infinitive)
I/You may not work
He/She/It may not work
We/You/They may not work

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
May + subject + verb + …?

May Subject Verb Question
Mark
May I/you work ?
May he/she/it work ?
May we/you/they work ?

Example

Affirmative

 1. Dovoljenje
  • You may take this plate.
  • She may answer the phone.
  • They may travel by plane.
 2.  Negotovost/možnost
  • I’m afraid I may be late.
  • Susana may come to see you tomorrow.
  • There may be too many people at the post office.
 3. Izražanje želje ali upanja
  • May the force be with you.
  • May you both be happy together.
  • May we have rain this year.

Negative

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Interrogative

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

May v trdilni obliki uporabljamo:

 1. Za dajanje in spraševanje za dovoljenje;
 2. Ko nismo prepričani glede nečesa;
 3. Za izražanje želja in upanj.

May v nikalni obliki uporabljamo, ko ne damo dovoljenja ali za izražanje negotovosti.

May v vprašalni obliki uporabljamo, ko želimo izraziti vljudno zahtevo.

Summary

Modalni glagol may izraža dovoljenje, možnost, da se bo nekaj zgodilo, želje ali upanja. Nikalna oblika izraža prepoved ali negotovost, vprašalno pa uporabljamo za vljudne zahteve.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + may + verb + …
 • Nikalna: Subject + may + not + verb + …
 • Vprašalna: May + subject + verb + …?

Na primer:
— Trdilna: “It may snow this winter.”
— Nikalna: “It may not snow this winter.”
— Vprašalna: “May it snow this winter?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License