Unit 11.2

Vprašanja s Shall…?

Introduction

Shall je modalni glagol, ki ga uporabljamo v vprašalnih oblikah, ki sprašujejo po navodilih ali formulirajo zahteve na vljuden način.

Form

Vprašanja s shall tvorimo ob uporabi naslednje strukture:
Shall + subject* + verb + …?
*Shall se uporablja le v prvi osebi ednine in množine.

Example

 1. Nudenje uslug
  • Shall I bring you an aperitif?
  • Shall I bring you a glass?
  • Shall we do it for you?
 2. Predlogi
  • Shall I ask for the bill now?
  • Shall I book a table?
  • Shall we go to an Italian restaurant?
 3. Spraševanje po navodilih
  • My guests are vegetarians, what shall I cook?
  • I’m allergic to onion so what shall I do if I accidentally eat some?
  • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Use

Shall uporabljamo v prvi osebi ednine in množine, ko postavljamo vprašanja ali zahtevamo nekaj na bolj vljuden način. Lahko ga uporabljamo tudi za:

 1. Nudenje uslug;
 2. Predloge;
 3. Spraševanje po navodilih.

Summary

Modalni glagol shall uporabljamo, ko sprašujemo po uslugah, predlogih in navodilih.

Struktura je:
Shall + subject + verb + …?

Na primer:
— “Shall we help them?” = Shall je bolj formalen in se ga ne uporablja pogosto.
♦ “Will we help them?” = Will je manj formalen in se ga pogosteje uporablja.

NOTE: Will in shall imata enak pomen, ampak shall uporabljamo le v prvi osebi ednine in množine.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License