Unit 11.2

Klausimai su Shall…?

Syntax

Shall yra modalinis veiksmažodis, kuris vartojamas norint paprašyti instrukcijų arba mandagiai formuluojant prašymus.

Formuluojame klausimus su shall pagal šią struktūrą:
Shall + subject* + verb + …?

*Vartojamas tik vienaskaitos ir daugiskaitos pirmajame asmenyje.

 1. Pasiūlyti paslaugą
  • Shall I bring you an aperitif?
  • Shall I bring you a glass?
  • Shall we do it for you?
 2. Pasiūlymai
  • Shall I ask for the bill now?
  • Shall I book a table?
  • Shall we go to an Italian restaurant?
 3. Paklausti instrukcijų
  • My guests are vegetarians, what shall I cook?
  • I’m allergic to onion so what shall I do if I accidentally eat some?
  • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Shall vartojamas vienaskaitos ir daugiskaitos pirmajame asmenyje užduodant klausimus ar mandagiai kažko prašant. Mes taip pat jį vartojame norėdami:

 1. Pasiūlyti paslaugą;
 2. Pasiūlyti pasiūlymą;
 3. Paklausti instrukcijų.

Modalinis veiksmažodis shall vartojamas prašant paslaugų, pasiūlymų ir instrukcijų.

Struktūra:
Shall + subject* + verb + …?

Pavyzdžiui:
— “Shall we help them?” = Shall yra labiau formalus ir nėra dažnai vartojamas.
♦ “Will we help them?” = Will yra mažiau formalus ir dažniau vartojamas.

NOTE: Will ir shall turi tokią pačią reikšmę, bet shall vartojamas tik vienaskaitos ir daugiskaitos pirmajame asmenyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book