Unit 7.2

Should: Modalinis Pagalbinis Veiksmažodis

Modal Verbs


Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris eidamas vienas neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdamas jo prasmę ir suteikdamas daugiau informacijos apie veiksmą.

Should yra pagalbinis veiksmažodis, naudojamas išreikšti įsipareigojimą ir pareigą patarimų bei rekomendacijų forma.

Form

Should visada turi tokią pačią formą, net ir vienaskaitos trečiame asmenyje, ir šią struktūrą mes randame trijose jos formose:

Teigiama

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + should + verb + …

SubjectshouldVerb
I/Youshouldwork
He/She/Itshouldwork
We/You/Theyshouldwork

Neigiama

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + should + not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys: shouldn’t.
Subjectshould + notVerb
I/Youshould notwork
He/She/Itshould notwork
We/You/Theyshould notwork

Klausiamoji

Struktūra klausiamojoje formoje:
Should + subject + verb + …?

ShouldSubjectVerbQuestion
Mark
ShouldI/youwork?
Shouldhe/she/itwork?
Shouldwe/you/theywork?

Example

 1. Silpnesnis įsipareigojimas/pareiga
  • I should never be late to school again!
  • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
  • We should always wear a seat belts whilst driving a car.
 2. Patarimas (rekomendacija)
  • You should be quiet when you visit a public library.
  • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
  • Should we memorise this rule?

Use

Should nėra toks stiprus kaip must. Vartojame should kai:

 1. Nurodome silpnesnius įsipareigojimus ar pareigas;
 2. Duodame patarimą ar jo prašome (rekomendacijos).

Summary

Pagalbinis veiksmažodis [modal verb] should išreiškia silpnesnį įsipareigojimą ar patarimą. Jis nėra toks stiprus kaip must.

Struktūros:

 • Teigiama: Subject + should + verb + …
 • Neigiama: Subject + should + not + verb + …
 • Klausiamoji: Should + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “You should do your homework to understand the subject.” = Should yra vartojamas draugiškai patarti.
— Neigiama: “You shouldn´t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t yra vartojamas draugiškai patarti.
— Klausiamoji: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? yra vartojamas paprašyti patarimo patvirtinimo.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must išreiškia stipresnį įsipareigojimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book