Unit 7.2

Should: Modalinis veiksmažodis

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Should yra pagalbinis veiksmažodis, kuriuo išreiškiame į(si)pareigojimą ir pareigą, naudojant patarimų bei rekomendacijų formą.

Form

Modalinis veiksmažodis should turi tris pagrindines fromas. Taip pat šis veiksmažodis išlaiko tą pačią formą vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Neigiamos formos trumpoji forma yra shouldn’t.

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

Example

Ne toks stiprus į(si)pareigojimas/pareiga

 • should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear seatbelts when we drive the car.

Patarimas (rekomendacija)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the units that are not in the exam.
 • Should we memorise this rule?

Use

Naudojame pagalbinį veiksmažodį should, kai:

 • Nurodome ne tokius stiprius į(si)preigojimus ar pareigas;
 • Duodame ar teiraujamės patarimo (rekomendacijos).

Should reikšmė nėra tokia stipri kaip modalinio veiksmažodžio must.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] should išreiškia ne tokį stiprų į(si)pareigojimą ar patarimą kažką atlikti. Jo reikšmė nėra tokia stipri kaip modalinio veiksmažodžio must.

Jį naudojame trijose pagrindinėse formose:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka should ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka should not (shouldn’t) ir atitinkamas veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame should, kurį seka veiksnys ir atitinkamas veiksmažodis (sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “You should do your homework to understand the subject.” = Should yra naudojamas duoti draugišką patarimą.
Neigiama f.: “You shouldn´t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t yra naudojamas duoti draugišką patarimą.
Klausiamoji f.: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? yra naudojamas prašant patvirtinti patarimą.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must išreiškia stiprų/privalomą į(si)pareigojimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License