Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko Klausiamoji Forma

Tenses

Būtasis tęstinis laikas [past continuous] vartojamas išreikšti veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Klausiamojoje formoje, vartojamas užduoti klausimus apie dalykus, kurie vyko tam tikru laikotarpiu praeityje.

Būtasis tęstinis laikas, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/were: veiksmažodžio to be būtojo laiko forma.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?
 1. Ilgesnis veiksmas, kurį nutraukė trumpesnis
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. Įvykiai, įvykę tiksliu laiku praeityje
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. Nepertraukiamas veiksmas, kuris truko tam tikrą laiką
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. Veiksmas praeityje, kuris truko apibrėžtą laikotarpį
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. Vienu metu vykę veiksmai
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. Veiksmų seka, vykusi praeityje
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Vartojame būtąjį tęstinį laiką, klausiamojoje formoje, paklausti apie įvykius ir veiksmus, kurie vyko tam tikru laikotarpiu praeityje. Dažniausiai mes norime parodyti, kad jie truko ilgą laiką.

Vartojame būtąjį tęstinį laiką šiose situacijose:

 1. Kai ilgesnį veiksmą nutraukia netikėtas, trumpesnis veiksmas (kažkas netikėtai įvyksta, kai kitas veiksmas jau buvo eigoje);
 2. Kai kalbame apie įvykius, įvykusius tiksliu laiku praeityje (išreikšdami tikslią datą, valandą ar pridedami specifinę laiko informaciją apie įvykį, kuris tęsėsi praeityje);
 3. Nepertraukiamus veiksmus, kurie vyko praeityje tam tikrą laiką (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 4. Veiksmus praeityje, kurie truko apibrėžtą laikotarpį (praeityje ilgą laikotarpį vykusius veiksmus);
 5. Vienu metu vykusius veiksmus (du įvykiai įvykę tuo pačiu metu);
 6. Veiksmų seką, vykusią praeityje (paprastai vartojama apibūdinant situaciją, kurioje skirtingi įvykiai vyko tuo pačiu metu);
 7. Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su always ar panašiomis išraiškomis, kurios nurodo pasikartojantį įvykį).

Vartojame būtąjį tęstinį laiką [past continuous], klausiamojoje formoje, paklausti apie veiksmus, kurie įvyko tam tikru momentu praeityje ir buvo vykdomi bet kuriuo momentu tam tikru laikotarpiu.

Struktūra:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

Pavyzdžiui:
— “Was I playing football when the phone rang?” = Vartojame būtąjį tęstinį laiką paklausti ar kažkoks veiksmas buvo pertrauktas, kai telefonas suskambo.
♦ “Did I play football?” = Vartojame būtąjį laiką paklausti apie veiksmą, kuris prasidėjo ir baigėsi praeityje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book