Unit 3.2

Būtojo Tęstinio Laiko (Past Continuous) Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Būtasis tęstinis laikas (Past Continuous) – tai laikas, dar vadinamas progresyviu [progressive] ir naudojamas išreikšti veiksmui, kuris įvyko praeityje arba buvo toliau vykdomas bet kuriuo momentu tam tikrame laiko periode.

Šio laiko klausiamoji forma [interrogative form] leidžia suformuoti klausimus apie dalykus, kurie vyko tam tikru metu praeityje.

Form

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) klausiamoji forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/were: veiksmažodžio to be paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

Ilgas veiksmas, kuris vyko, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas

 • Was I running in the park when you sent me that message?
 • Was she practising sport when I called her?
 • Were they watching TV when she got back from work?

Praeityje tiksliu laiku atliekami įvykiai

 • Was I running in the park at 9 o’clock?
 • Was she practising sport when I called her at 11:45?
 • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?

Nepertraukiamas veiksmas, trunkantis tam tikrą laiką praeityje

 • Was I running?
 • Was he crossing the road?
 • Were we watching TV during our break?

Ilgo laikotarpio veiksmas trukęs praeityje

 • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
 • Was she practising sport every day last year to prepare for the race?
 • Were they watching TV all day when they were teenagers?

Vienu metu įvykę keli veiksmai

 • Was I running while she was walking?
 • Was she practising sport while her mother was cooking?
 • Were we talking while the kids were watching TV?

Praeityje įvykusi veiksmų seka

 • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
 • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
 • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?

Pasikartojantys arba erzinantys veiksmai (su prieveiksmiu always visada)

 • Was I always going late to class?
 • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
 • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) klausiamą formą [interrogative] naudojame paklausti apie:

 • Ilgą veiksmą, kuris vyko tuomet, kai jį pertraukė kitas trumpesnis veiksmas (ilgas veiksmas tęsiasi iki to laiko, kai kažkas netikėtai jį pertraukia ir įvyksta);
 • Praeityje tiksliu laiku atliekamus įvykius (nurodant datą, valandą ar pateikiant tikslią informaciją apie įvykį, kuris vyko praeityje);
 • Nepertraukiamus veiksmus, trunkančius tam tikrą laiko periodą praeityje (praeityje ilgą laikotarpį trukęs veiksmas);
 • Ilgo laikotarpio veiksmą, trukusį praeityje (praeityje ilgą laiko tarpą trukęs veiksmas);
 • Vienu metu įvykusius kelis veiksmus (tuo pačiu metu vykę du veiksmai);
 • Praeityje įvykusią veiksmų seką (siekiant apibūdinti tam tikrą situaciją, kai įvyko keletas skirtingų veiksmų tuo pačiu metu);
 • Pasikartojančius arba erzinančius veiksmus (su prieveiksmiu alwaysvisada ar kitomis panašiomis išraiškomis, kurios leidžia numanyti, jog kalbame apie pasikartojantį įvykį).

Summary

Būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) klausiamą formą [interrogative form] naudojame paklausti apie įvykius, kurie vyko tam tikru metu praeityje.

Kai naudojame būtojo tęstinio laiko (Past Continuous) klausiamą formą, sakinį pradedame forma was (vns.) arba were (dgs.), kurią seka veiksnys ir atitinkamas veiksmažodis su galūne -ing (sakinys baigiamas klaustuko ženklu).

Pavyzdžiui:
— “Was I playing football when the phone rang?” = Naudojame būtąjį tęstinį laiką (Past Continuous) paklausti, ar pagrindinis veiksmas buvo pertrauktas kitu trumpuoju veiksmu (kai suskambo telefonas).
♦ “Did I play football?” = Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple) paklausti apie praeityje prasidėjusį ir pasibaigusį veiksmą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License