Unit 8.1

Palyginimai su Like

Syntax


Introduction

Like kaip veiksmažodis, yra vartojamas išreikšti dalykus, kurie mums patinka ir kuriais mes mėgaujamės.

Prielinksnis like vartojamas palyginti du panašius ar identiškus dalykus bei idėjas.

Form

Palyginimai su like paprastai laikosi šios struktūros:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Vartojame like palyginti du dalykus, kurie yra panašūs ar identiški.

Summary

Prielinksnis like vartojamas palyginti du panašius ar identiškus dalykus bei idėjas.

Struktūra:
First clause + like + noun/pronoun + …

Pavyzdžiui:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like padeda mums palyginti virtuvės kvapą ir gėles.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book